Zo wordt het vanaf morgen verboden om auto's te wassen, zwembaden te vullen of het gras te sproeien. Dat heeft Vlaams minister voor Natuur Joke Schauvliege (CD&V) vandaag beslist.

'Het gaat om niet-noodzakelijk gebruik van kraantjeswater', verduidelijkte Joke Schauvliege op Radio 1. 'We zien nu al een piek in het gebruik van kraantjeswater met 40%.'

'We doen dit niet om mensen te pesten, maar wel om ervoor te zorgen dat er veilig en goed drinkwater uit de kraan blijft komen.'

'Het is niet de bedoeling om mensen massaal te beboeten, maar we rekenen erop dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt.'

De waterstanden zijn laag in het IJzerbekken, maar ook het Leiebekken en het Schelde-estuarium, waar de gouverneurs (in West-Vlaanderen al van kracht) een capatatieverbod voorbereiden. Er zijn nog geen problemen voor de drinkwatervoorziening, maar op sommige locaties worden de productielimieten stilaan bereikt en een verdere meervraag naar water zou niet opgevangen kunnen worden, zo is te horen.

De drinkwaterproductie in Vlaanderen gebeurt telkens voor ongeveer de helft uit oppervlaktewater en grondwater. Op zeven locaties in Vlaanderen wordt oppervlaktewater gewonnen, waarvan vijf in Oost- en West-Vlaanderen. Grondwater wordt op 76 locaties gewonnen. De afgelopen jaren zetten de drinkwatermaatschappij in op "interconnectiviteit" tussen distributiezones en winningen. "Dit maakt dat er een optimale inzet mogelijk is van zowel het oppervlaktewater als het grondwater binnen Vlaanderen", zegt minister Schauvliege. "Dit neemt niet weg dat vooral voor oppervlaktewater, de impact van een langdurige droogte met een zeer lage oppervlaktewaterbeschikbaarheid, een belangrijke en bepalende randvoorwaarde is."

Het captatieverbod moet dan ook in dat kader gezien worden, want grondwaterwinningen bevinden zich in diepe watervoerende lage met een stabielere beschikbaarheid. In West-Vlaanderen wordt nu verhoudingsgewijs meer grondwater dan oppervlaktewater gewonnen.

Oppompverbod ook voor Leiebekken

De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé en zijn Oost-Vlaamse collega Jan Briers hadden eerder op de dag aan Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege gevraagd om een algemeen sproeiverbod uit te vaardigen voor recreatieve doeleinden. Beide gouverneurs zaten woensdagmiddag samen om de droogte te bespreken.

Het West-Vlaamse captatieverbod blijft uitbreiden en deint ook uit in Oost-Vlaanderen. Zo komt er een oppompverbod voor het volledige Leiebekken, en wordt er (nog eens) een algemene oproep gedaan om zuinig om te gaan met water.

Door het West-Vlaams captatieverbod vreest Oost-Vlaanderen dat heel wat landbouwers de provinciegrens zullen oversteken op zoek naar grondwater. De drinkwatervoorraad komt voorlopig niet in gevaar, maar er sijpelen al berichten binnen dat landbouwers drinkwater beginnen gebruiken om te kunnen sproeien.

Zo wordt het vanaf morgen verboden om auto's te wassen, zwembaden te vullen of het gras te sproeien. Dat heeft Vlaams minister voor Natuur Joke Schauvliege (CD&V) vandaag beslist. 'Het gaat om niet-noodzakelijk gebruik van kraantjeswater', verduidelijkte Joke Schauvliege op Radio 1. 'We zien nu al een piek in het gebruik van kraantjeswater met 40%.''We doen dit niet om mensen te pesten, maar wel om ervoor te zorgen dat er veilig en goed drinkwater uit de kraan blijft komen.''Het is niet de bedoeling om mensen massaal te beboeten, maar we rekenen erop dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt.'De waterstanden zijn laag in het IJzerbekken, maar ook het Leiebekken en het Schelde-estuarium, waar de gouverneurs (in West-Vlaanderen al van kracht) een capatatieverbod voorbereiden. Er zijn nog geen problemen voor de drinkwatervoorziening, maar op sommige locaties worden de productielimieten stilaan bereikt en een verdere meervraag naar water zou niet opgevangen kunnen worden, zo is te horen. De drinkwaterproductie in Vlaanderen gebeurt telkens voor ongeveer de helft uit oppervlaktewater en grondwater. Op zeven locaties in Vlaanderen wordt oppervlaktewater gewonnen, waarvan vijf in Oost- en West-Vlaanderen. Grondwater wordt op 76 locaties gewonnen. De afgelopen jaren zetten de drinkwatermaatschappij in op "interconnectiviteit" tussen distributiezones en winningen. "Dit maakt dat er een optimale inzet mogelijk is van zowel het oppervlaktewater als het grondwater binnen Vlaanderen", zegt minister Schauvliege. "Dit neemt niet weg dat vooral voor oppervlaktewater, de impact van een langdurige droogte met een zeer lage oppervlaktewaterbeschikbaarheid, een belangrijke en bepalende randvoorwaarde is." Het captatieverbod moet dan ook in dat kader gezien worden, want grondwaterwinningen bevinden zich in diepe watervoerende lage met een stabielere beschikbaarheid. In West-Vlaanderen wordt nu verhoudingsgewijs meer grondwater dan oppervlaktewater gewonnen. De West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé en zijn Oost-Vlaamse collega Jan Briers hadden eerder op de dag aan Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege gevraagd om een algemeen sproeiverbod uit te vaardigen voor recreatieve doeleinden. Beide gouverneurs zaten woensdagmiddag samen om de droogte te bespreken.Het West-Vlaamse captatieverbod blijft uitbreiden en deint ook uit in Oost-Vlaanderen. Zo komt er een oppompverbod voor het volledige Leiebekken, en wordt er (nog eens) een algemene oproep gedaan om zuinig om te gaan met water. Door het West-Vlaams captatieverbod vreest Oost-Vlaanderen dat heel wat landbouwers de provinciegrens zullen oversteken op zoek naar grondwater. De drinkwatervoorraad komt voorlopig niet in gevaar, maar er sijpelen al berichten binnen dat landbouwers drinkwater beginnen gebruiken om te kunnen sproeien.