"Het cijfer is gebaseerd op een bericht uit 2007 van het Wereldnatuurfonds (WWF) over de impact van het kappen van land op Australische wilde dieren in NSW", zegt de Universiteit van Sydney vrijdag in een persbericht. Er waren vandaag meer dan 150 bosbranden in NSW, de dichtstbevolkte staat van het land, waarvan Sydney de hoofdstad is. Het seizoen van de bosbranden begon dit jaar vroeger dan gewoonlijk in september. Tot dusver is al meer dan 3,6 miljoen hectare aan bos in vlammen opgegaan. Dat is al meer dan de oppervlakte van België. Meer dan 1.800 woningen zijn verwoest of beschadigd. Ook zijn er al zestien doden gevallen, waarvan acht in de week van Nieuwjaar. Om de impact te berekenen van boskap op wilde dieren in NSW hadden de auteurs van de vorige studie schattingen verkregen van de bevolkingsdichtheid van zoogdieren in NSW. Ze vermenigvuldigden die schattingen met de oppervlakte aan vegetatie die mocht geruimd worden. Professor Chris Dickman, de medeauteur van de originele studie, gebruikte dezelfde formule en kwam uit op een schatting van 480 miljoen dieren die in september bij de bosbranden zijn omgekomen. Alle zes Australische staten en het Australische Hoofdstedelijk Territorium van Canberra zijn getroffen door de bosbranden. Maar de studie is enkel van toepassing op NSW. "De auteurs hebben bewust zeer conservatieve schattingen gemaakt. De echte sterfte is waarschijnlijk aanzienlijk hoger", zegt de universiteit. In de cijfers zijn zoogdieren, vogels en reptielen inbegrepen, maar geen insecten, vleermuizen of kikkers. (Belga)

"Het cijfer is gebaseerd op een bericht uit 2007 van het Wereldnatuurfonds (WWF) over de impact van het kappen van land op Australische wilde dieren in NSW", zegt de Universiteit van Sydney vrijdag in een persbericht. Er waren vandaag meer dan 150 bosbranden in NSW, de dichtstbevolkte staat van het land, waarvan Sydney de hoofdstad is. Het seizoen van de bosbranden begon dit jaar vroeger dan gewoonlijk in september. Tot dusver is al meer dan 3,6 miljoen hectare aan bos in vlammen opgegaan. Dat is al meer dan de oppervlakte van België. Meer dan 1.800 woningen zijn verwoest of beschadigd. Ook zijn er al zestien doden gevallen, waarvan acht in de week van Nieuwjaar. Om de impact te berekenen van boskap op wilde dieren in NSW hadden de auteurs van de vorige studie schattingen verkregen van de bevolkingsdichtheid van zoogdieren in NSW. Ze vermenigvuldigden die schattingen met de oppervlakte aan vegetatie die mocht geruimd worden. Professor Chris Dickman, de medeauteur van de originele studie, gebruikte dezelfde formule en kwam uit op een schatting van 480 miljoen dieren die in september bij de bosbranden zijn omgekomen. Alle zes Australische staten en het Australische Hoofdstedelijk Territorium van Canberra zijn getroffen door de bosbranden. Maar de studie is enkel van toepassing op NSW. "De auteurs hebben bewust zeer conservatieve schattingen gemaakt. De echte sterfte is waarschijnlijk aanzienlijk hoger", zegt de universiteit. In de cijfers zijn zoogdieren, vogels en reptielen inbegrepen, maar geen insecten, vleermuizen of kikkers. (Belga)