In Brussel vindt vandaag een informele top rond migratie plaats. Centraal in de discussie staat het zogenaamde plan-Tusk, met daarin het voorstel om buiten de Europese Unie centra in te richten waar economische vluchtelingen en migranten van elkaar gescheiden worden. Zoals bekend is N-VA voorstander van het Australische model en moet het mogelijk zijn om iemand die illegaal naar Europa komt, het recht op verblijf af te nemen. "Zolang je perspectief geeft op verblijf, dan gaan ze massaal blijven komen", aldus De Wever. Maar Beke benadrukte dat de Australische manier van werken niet zomaar over te nemen valt. Dat systeem kost volgens Beke 240.000 tot 370.000 euro per asielzoeker om 3.000 mensen op eilanden te laten verblijven. "Dat gaat misschien voor 3.000 vluchtelingen, maar niet als het gaat om honderdduizenden oorlogsvluchtelingen rond Europa". Gwendolyn Rutten (Open Vld) benadrukt dat opvang buiten Europa in veilige omstandigheden moet gebeuren en "niet zoals in Libië". Voor Almaci moet het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens het kader zijn waarbinnen moet worden gewerkt. Sp.a-voorzitter John Crombez benadrukte dat er binnen Europa al vier jaar afspraken niet worden uitgevoerd. Hij verwees in die optiek naar de reactie die vanuit Italië kwamen op het voorstel. "Er zijn leiders die niet op zoek zijn naar oplossingen", aldus Crombez. Voor Vlaams Belang is het voorstel van Donald Tusk een slecht plan. Voorzitter Tom Van Grieken wees erop dat heel wat asielzoekers een negatief antwoord zullen krijgen in de hot spots in Noord-Afrika. "Wat gaan die doen?", luidde het. (Belga)

In Brussel vindt vandaag een informele top rond migratie plaats. Centraal in de discussie staat het zogenaamde plan-Tusk, met daarin het voorstel om buiten de Europese Unie centra in te richten waar economische vluchtelingen en migranten van elkaar gescheiden worden. Zoals bekend is N-VA voorstander van het Australische model en moet het mogelijk zijn om iemand die illegaal naar Europa komt, het recht op verblijf af te nemen. "Zolang je perspectief geeft op verblijf, dan gaan ze massaal blijven komen", aldus De Wever. Maar Beke benadrukte dat de Australische manier van werken niet zomaar over te nemen valt. Dat systeem kost volgens Beke 240.000 tot 370.000 euro per asielzoeker om 3.000 mensen op eilanden te laten verblijven. "Dat gaat misschien voor 3.000 vluchtelingen, maar niet als het gaat om honderdduizenden oorlogsvluchtelingen rond Europa". Gwendolyn Rutten (Open Vld) benadrukt dat opvang buiten Europa in veilige omstandigheden moet gebeuren en "niet zoals in Libië". Voor Almaci moet het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens het kader zijn waarbinnen moet worden gewerkt. Sp.a-voorzitter John Crombez benadrukte dat er binnen Europa al vier jaar afspraken niet worden uitgevoerd. Hij verwees in die optiek naar de reactie die vanuit Italië kwamen op het voorstel. "Er zijn leiders die niet op zoek zijn naar oplossingen", aldus Crombez. Voor Vlaams Belang is het voorstel van Donald Tusk een slecht plan. Voorzitter Tom Van Grieken wees erop dat heel wat asielzoekers een negatief antwoord zullen krijgen in de hot spots in Noord-Afrika. "Wat gaan die doen?", luidde het. (Belga)