Enkel vervuilende auto's, bestelwagens en minibussen niet langer toelaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is zo in strijd met de artikels 10 en 11 van de Grondwet, die voorzien in de gelijkheid tussen burgers en niet-discirminatie. In zijn argumentatie had het Brussels Gewest erop gewezen dat automobilisten en professionele vrachtwagenchauffeurs twee verschillende categorieën van burgers zijn. Dat laat een verschillende behandeling toe zonder dat er van discriminatie sprake is. Daarnaast betalen vrachtwagens ook een kilometertaks op Brussels grondgebied. Op die manier betaalt iedereen mee, aldus Brussel. (Belga)

Enkel vervuilende auto's, bestelwagens en minibussen niet langer toelaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is zo in strijd met de artikels 10 en 11 van de Grondwet, die voorzien in de gelijkheid tussen burgers en niet-discirminatie. In zijn argumentatie had het Brussels Gewest erop gewezen dat automobilisten en professionele vrachtwagenchauffeurs twee verschillende categorieën van burgers zijn. Dat laat een verschillende behandeling toe zonder dat er van discriminatie sprake is. Daarnaast betalen vrachtwagens ook een kilometertaks op Brussels grondgebied. Op die manier betaalt iedereen mee, aldus Brussel. (Belga)