Advocaat Johan Vande Lanotte stelde vandaag tijdens de persconferentie van El Kaouakibi dat het bedrag dat de andere bedrijfjes van het parlementslid ontvingen van LGU veel kleiner is dan door i-Force werd geopperd. Het auditbureau zou geen rekening hebben gehouden met het feit dat enkele verkeerdelijke betalingen weer werden teruggestort. "i-Force beschouwt deze betalingen helemaal niet als uitgaven, maar neemt deze wel op in het verslag om aan te tonen dat er een verwevenheid is tussen de vzw en de verschillende vennootschappen van mevrouw El Kaouakibi, waardoor 4 verschillende partijen naar de foutieve begunstigde, in casu de vzw, bedragen overschrijven", reageert het auditbureau. "Indien er terugbetalingen zijn gebeurd, werden deze tevens transparant in ons rapport opgenomen." i-Force ontkent ook dat het de bedragen inclusief btw weergaf om ze groter te laten lijken, zoals ook op de persconferentie werd gesuggereerd. Tot slot stelt het auditbureau dat het zelf niet kon vaststellen of er mogelijk sprake was van persoonlijke verrijking - Vande Lanotte concludeerde dat dat niet het geval zou zijn. "Zo kregen we geen volledige inzage in de activiteiten en de administratie van de betrokken vennootschappen, waardoor we geen uitspraak konden doen over de prestaties die tegenover betalingen stonden", klinkt het. (Belga)

Advocaat Johan Vande Lanotte stelde vandaag tijdens de persconferentie van El Kaouakibi dat het bedrag dat de andere bedrijfjes van het parlementslid ontvingen van LGU veel kleiner is dan door i-Force werd geopperd. Het auditbureau zou geen rekening hebben gehouden met het feit dat enkele verkeerdelijke betalingen weer werden teruggestort. "i-Force beschouwt deze betalingen helemaal niet als uitgaven, maar neemt deze wel op in het verslag om aan te tonen dat er een verwevenheid is tussen de vzw en de verschillende vennootschappen van mevrouw El Kaouakibi, waardoor 4 verschillende partijen naar de foutieve begunstigde, in casu de vzw, bedragen overschrijven", reageert het auditbureau. "Indien er terugbetalingen zijn gebeurd, werden deze tevens transparant in ons rapport opgenomen." i-Force ontkent ook dat het de bedragen inclusief btw weergaf om ze groter te laten lijken, zoals ook op de persconferentie werd gesuggereerd. Tot slot stelt het auditbureau dat het zelf niet kon vaststellen of er mogelijk sprake was van persoonlijke verrijking - Vande Lanotte concludeerde dat dat niet het geval zou zijn. "Zo kregen we geen volledige inzage in de activiteiten en de administratie van de betrokken vennootschappen, waardoor we geen uitspraak konden doen over de prestaties die tegenover betalingen stonden", klinkt het. (Belga)