De uitkomst van het vooronderzoek dat Audit Vlaanderen begin deze maand is begonnen, heeft de overheidswaakhond ertoe geleid om een volwaardige audit op te starten naar de exclusiviteitscontracten bij de openbare omroep. Dat meldt administrateur-generaal Mark Vandersmissen.

'Audit Vlaanderen heeft een aantal zaken aangetroffen die verder moeten worden uitgeklaard via een audit', zegt Vandersmissen. 'Via zo'n audit dient te worden nagegaan of er al dan niet sprake is van onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld op het vlak van integriteit en deontologie.'

Mocht het onderzoek strafrechtelijke feiten blootleggen, dan wordt het rapport doorgestuurd naar de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) of naar het parket.

Over welke contracten het juist gaat is niet bekend. Wel doken in de afgelopen maanden berichten op over de manier waarop Peter Claes, de voormalige directeur productie en media, die contracten bestierde. Zo wees De Standaard op een opmerkelijk exclusiviteitscontract voor freelanceregisseur Ludovic Beun ter waarde van 650.000 euro bruto voor een looptijd van vijf jaar.

Claes, die gold als de nummer twee bij de VRT, verliet de Reyerslaan op 17 februari 'in onderling overleg'. Interim-CEO Leo Hellemans heeft van de Vlaamse regering de nodige ruimte gekregen om de VRT uit woelig vaarwater te leiden.

De uitkomst van het vooronderzoek dat Audit Vlaanderen begin deze maand is begonnen, heeft de overheidswaakhond ertoe geleid om een volwaardige audit op te starten naar de exclusiviteitscontracten bij de openbare omroep. Dat meldt administrateur-generaal Mark Vandersmissen. 'Audit Vlaanderen heeft een aantal zaken aangetroffen die verder moeten worden uitgeklaard via een audit', zegt Vandersmissen. 'Via zo'n audit dient te worden nagegaan of er al dan niet sprake is van onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld op het vlak van integriteit en deontologie.'Mocht het onderzoek strafrechtelijke feiten blootleggen, dan wordt het rapport doorgestuurd naar de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) of naar het parket.Over welke contracten het juist gaat is niet bekend. Wel doken in de afgelopen maanden berichten op over de manier waarop Peter Claes, de voormalige directeur productie en media, die contracten bestierde. Zo wees De Standaard op een opmerkelijk exclusiviteitscontract voor freelanceregisseur Ludovic Beun ter waarde van 650.000 euro bruto voor een looptijd van vijf jaar.Claes, die gold als de nummer twee bij de VRT, verliet de Reyerslaan op 17 februari 'in onderling overleg'. Interim-CEO Leo Hellemans heeft van de Vlaamse regering de nodige ruimte gekregen om de VRT uit woelig vaarwater te leiden.