Openbaar aanklager Carole Fruy had een straf van 25 jaar gevorderd. De burgerlijke partijen waren duidelijk tevreden met de straf. De moeder van het slachtoffertje zei dat ze "opgelucht" was. De juryleden hielden rekening met de ernst en extreme brutaliteit van de feiten. De beschuldigde wurgde met name zijn eigen zoontje, die zich gezien zijn jonge leeftijd niet kon verweren. Nys weigerde het hele proces om zijn beweegredenen te geven. Maar in de ogen van de juryleden had hij "de duidelijke wil om zich te wreken" en wierp hij zich op als de "wreker van zijn eigen lijden". De jury verwees naar de context van de feiten: toen Nys zijn kind vermoordde, had hij net vernomen dat de moeder hem definitief wou verlaten. De jury merkte in de motivering van het arrest ook op dat de vader geen enkele poging ondernam om zijn zoontje te redden eenmaal hij de onherstelbare feiten had gepleegd. Ook bestaat er een risico op recidive, vormt de man een gevaar voor zijn omgeving, is hij een kil persoon en heeft hij geen medelijden met de nabestaanden van het slachtoffertje. (KAV)

Openbaar aanklager Carole Fruy had een straf van 25 jaar gevorderd. De burgerlijke partijen waren duidelijk tevreden met de straf. De moeder van het slachtoffertje zei dat ze "opgelucht" was. De juryleden hielden rekening met de ernst en extreme brutaliteit van de feiten. De beschuldigde wurgde met name zijn eigen zoontje, die zich gezien zijn jonge leeftijd niet kon verweren. Nys weigerde het hele proces om zijn beweegredenen te geven. Maar in de ogen van de juryleden had hij "de duidelijke wil om zich te wreken" en wierp hij zich op als de "wreker van zijn eigen lijden". De jury verwees naar de context van de feiten: toen Nys zijn kind vermoordde, had hij net vernomen dat de moeder hem definitief wou verlaten. De jury merkte in de motivering van het arrest ook op dat de vader geen enkele poging ondernam om zijn zoontje te redden eenmaal hij de onherstelbare feiten had gepleegd. Ook bestaat er een risico op recidive, vormt de man een gevaar voor zijn omgeving, is hij een kil persoon en heeft hij geen medelijden met de nabestaanden van het slachtoffertje. (KAV)