De eerste twee getuigen waren gerechtspsycholoog Eddy Trippas en gerechtspsychiater dokter Rudi Verelst. Zij onderzochten de twee beschuldigden na de feiten. Bij Appelt vonden ze kenmerken van een borderline, narcistische en psychopate persoonlijkheid. Die persoonlijkheid houdt verband met de feiten, waardoor vermoed wordt dat ze in bepaalde omstandigheden nieuwe feiten zou kunnen plegen wanneer ze vrij zou komen. Björn De Candt bleek ook aan een persoonlijkheidsstoornis te lijden, die hem overmatig achterdochtig en paranoïde maakt. Beiden waren toerekeningsvatbaar op het moment van de feiten. De moeder van Kristel Appelt vertelde in haar verhoor hoe Appelt in haar jeugd graag de baas speelde en boos werd als ze haar zin niet kreeg. Ze getuigde ook over geweld dat Kristel tegen haar gebruikte, waarbij onder andere haar pink werd gebroken. S. brak met haar minderjarige dochter na een proces over seksueel misbruik van Appelt door haar grootvader, waarin S. getuigde tegen haar dochter. De grootvader werd veroordeeld in eerste aanleg maar stierf voor het dossier in beroep kon behandeld worden. Partner en ex-partner van Appelt, Mike G. (25) en Raphaël Q. (30), schetsten andere beelden van de vrouw. Q. beschreef haar als 'gevaarlijk' en 'zot in de kop' en vertelde hoe Appelt haar jong zoontje alleen thuis achterliet. Mike G., die in 2020 Appelt met een helikopterkaping probeerde te bevrijden uit de gevangenis, legde uit dat hij zijn echtgenote in zijn beleving moeilijk kan vereenzelvigen met haar feiten. De huidige directeur van Observatie- en Behandelingscentrum (obc) Ter Wende vertelde het hof hoe De Candt en Appelt elkaar leerden kennen in het centrum. Hun trajecten in de jeugdzorg waren duidelijk verschillend: De Candt bleef de maximumduur in Ter Wende en werd na positieve en negatieve momenten doorgeschakeld naar begeleid zelfstandig wonen. Appelt kende vooral incidenten in de jeugdzorg en moest regelmatig op zogenaamde time-outs naar andere instellingen. Björn De Candt kwam in de instelling terecht nadat zijn vader en stiefmoeder niet meer voor hem, zijn broer en zijn zus konden zorgen. Zijn ouders waren op zijn vijf jaar gescheiden en met zijn moeder had hij acht jaar lang geen contact tijdens zijn jeugd. De ouders kwamen elk met hun nieuwe partner vertellen over Björn: allemaal beschreven ze hem als een gereserveerd kind, met depressieve neigingen en woede-uitbarstingen In het nieuw samengesteld gezin van de vader van Björn De Candt liep het contact met de stiefmoeder fout. Zij en haar man getuigden dat de drie kinderen van vader De Candt haar niet 'aanvaardden'. Zowel Björn als zijn broer Jordy hadden al eerder aangegeven dat er geweld en zware straffen gebruikt werden in het gezin als reden waarom ze niet graag thuis waren. Geconfronteerd met die uitspraken, werd het echtpaar boos en verliet vader De Candt de zittingszaal. (Belga)

De eerste twee getuigen waren gerechtspsycholoog Eddy Trippas en gerechtspsychiater dokter Rudi Verelst. Zij onderzochten de twee beschuldigden na de feiten. Bij Appelt vonden ze kenmerken van een borderline, narcistische en psychopate persoonlijkheid. Die persoonlijkheid houdt verband met de feiten, waardoor vermoed wordt dat ze in bepaalde omstandigheden nieuwe feiten zou kunnen plegen wanneer ze vrij zou komen. Björn De Candt bleek ook aan een persoonlijkheidsstoornis te lijden, die hem overmatig achterdochtig en paranoïde maakt. Beiden waren toerekeningsvatbaar op het moment van de feiten. De moeder van Kristel Appelt vertelde in haar verhoor hoe Appelt in haar jeugd graag de baas speelde en boos werd als ze haar zin niet kreeg. Ze getuigde ook over geweld dat Kristel tegen haar gebruikte, waarbij onder andere haar pink werd gebroken. S. brak met haar minderjarige dochter na een proces over seksueel misbruik van Appelt door haar grootvader, waarin S. getuigde tegen haar dochter. De grootvader werd veroordeeld in eerste aanleg maar stierf voor het dossier in beroep kon behandeld worden. Partner en ex-partner van Appelt, Mike G. (25) en Raphaël Q. (30), schetsten andere beelden van de vrouw. Q. beschreef haar als 'gevaarlijk' en 'zot in de kop' en vertelde hoe Appelt haar jong zoontje alleen thuis achterliet. Mike G., die in 2020 Appelt met een helikopterkaping probeerde te bevrijden uit de gevangenis, legde uit dat hij zijn echtgenote in zijn beleving moeilijk kan vereenzelvigen met haar feiten. De huidige directeur van Observatie- en Behandelingscentrum (obc) Ter Wende vertelde het hof hoe De Candt en Appelt elkaar leerden kennen in het centrum. Hun trajecten in de jeugdzorg waren duidelijk verschillend: De Candt bleef de maximumduur in Ter Wende en werd na positieve en negatieve momenten doorgeschakeld naar begeleid zelfstandig wonen. Appelt kende vooral incidenten in de jeugdzorg en moest regelmatig op zogenaamde time-outs naar andere instellingen. Björn De Candt kwam in de instelling terecht nadat zijn vader en stiefmoeder niet meer voor hem, zijn broer en zijn zus konden zorgen. Zijn ouders waren op zijn vijf jaar gescheiden en met zijn moeder had hij acht jaar lang geen contact tijdens zijn jeugd. De ouders kwamen elk met hun nieuwe partner vertellen over Björn: allemaal beschreven ze hem als een gereserveerd kind, met depressieve neigingen en woede-uitbarstingen In het nieuw samengesteld gezin van de vader van Björn De Candt liep het contact met de stiefmoeder fout. Zij en haar man getuigden dat de drie kinderen van vader De Candt haar niet 'aanvaardden'. Zowel Björn als zijn broer Jordy hadden al eerder aangegeven dat er geweld en zware straffen gebruikt werden in het gezin als reden waarom ze niet graag thuis waren. Geconfronteerd met die uitspraken, werd het echtpaar boos en verliet vader De Candt de zittingszaal. (Belga)