Zelfs assisenvoorzitter Peter Hartoch keek vreemd op toen procureur Marcel Verbelen de onmiddellijke aanhouding vorderde. Devriendt was tenslotte aangehouden op het proces verschenen. "Devriendt zit momenteel alleen vast wegens het niet-respecteren van de voorwaarden. Dat is geen strafuitvoering", zei Verbelen. "Omdat de strafuitvoering nog niet bezig is, zal de directeur van de Leuvense hulpgevangenis hem morgen of overmorgen vrijlaten." Tijdens zijn tweede assisenproces in juni 2016 was Devriendt als een vrij man verschenen onder voorwaarden. Een daarvan was dat hij elke dag aanwezig zou zijn. Door zijn vlucht op de voorlaatste dag heeft hij die voorwaarden geschonden. Het hof moest zich beraden over de vraag en trok zich terug. De beraadslaging over de strafmaat door het hof en de jury had al meer dan vijf uur geduurd. Er volgde een nieuwe schorsing van een halfuur. In een nieuw arrest beval het hof de onmiddellijke aanhouding. "Het risico bestaat dat Devriendt zich zal onttrekken aan zijn straf", zei de voorzitter. Door de veroordeling tot levenslang moet Devriendt nog vijf jaar naar de cel voor hij een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling kan indienen. Hij zat tot vandaag 3.663 dagen of tien jaar en dertien dagen in de gevangenis. De man, die volgende maand 47 wordt, zal ten vroegste op zijn 52ste weer zijn opwachting maken in de maatschappij. (Belga)

Zelfs assisenvoorzitter Peter Hartoch keek vreemd op toen procureur Marcel Verbelen de onmiddellijke aanhouding vorderde. Devriendt was tenslotte aangehouden op het proces verschenen. "Devriendt zit momenteel alleen vast wegens het niet-respecteren van de voorwaarden. Dat is geen strafuitvoering", zei Verbelen. "Omdat de strafuitvoering nog niet bezig is, zal de directeur van de Leuvense hulpgevangenis hem morgen of overmorgen vrijlaten." Tijdens zijn tweede assisenproces in juni 2016 was Devriendt als een vrij man verschenen onder voorwaarden. Een daarvan was dat hij elke dag aanwezig zou zijn. Door zijn vlucht op de voorlaatste dag heeft hij die voorwaarden geschonden. Het hof moest zich beraden over de vraag en trok zich terug. De beraadslaging over de strafmaat door het hof en de jury had al meer dan vijf uur geduurd. Er volgde een nieuwe schorsing van een halfuur. In een nieuw arrest beval het hof de onmiddellijke aanhouding. "Het risico bestaat dat Devriendt zich zal onttrekken aan zijn straf", zei de voorzitter. Door de veroordeling tot levenslang moet Devriendt nog vijf jaar naar de cel voor hij een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling kan indienen. Hij zat tot vandaag 3.663 dagen of tien jaar en dertien dagen in de gevangenis. De man, die volgende maand 47 wordt, zal ten vroegste op zijn 52ste weer zijn opwachting maken in de maatschappij. (Belga)