"De door Zaman Amiri gepleegde feiten zijn uiterst zwaarwichtig. Hij toonde niet het minste respect voor de fysieke integriteit van het slachtoffer. Er wordt voor de strafmaat rekening gehouden met het niet te compenseren leed dat de beschuldigde heeft aangericht. Uit de feiten wordt geen verzachtende omstandigheid weerhouden. Na eerdere vruchteloze pogingen om in België politiek asiel te krijgen, kreeg hij in Duitsland een subsidiaire bescherming. Daarna is hij geslaagd in zijn integratie. Beschuldigde beschikte over een bovengemiddeld tot begaafd niveau", zo klonk het vrijdagavond bij de voorlezing van het arrest van de strafmaat. Niettegenstaande er sprake is van een verhoogde krenkingsgevoeligheid bij Zaman Amiri oordeelden de gerechtspsychiater en de psycholoog dat er bij hem eerder een laag risico op recidive is. In de gevangenis heeft hij zich steeds op correcte wijze gedragen en hij beschikt nog over een blanco strafblad. Voorzitter Alexandra Van Kelst richtte zich tot slot tot de veroordeelde Zaman Amiri, die gelaten zijn verdict aanhoorde. "U hebt zeer zware feiten gepleegd, namelijk de ergste die onze wet kent. U heeft Negeen geen enkele kans gegeven. Het hof en de jury hebben u wel nog een kans gegeven. Het is nu aan u om nog iets van uw leven te maken en dat het de moeite waard is want dat bent u tenminste tegenover Negeen verplicht", zei Van Kelst. (Belga)

"De door Zaman Amiri gepleegde feiten zijn uiterst zwaarwichtig. Hij toonde niet het minste respect voor de fysieke integriteit van het slachtoffer. Er wordt voor de strafmaat rekening gehouden met het niet te compenseren leed dat de beschuldigde heeft aangericht. Uit de feiten wordt geen verzachtende omstandigheid weerhouden. Na eerdere vruchteloze pogingen om in België politiek asiel te krijgen, kreeg hij in Duitsland een subsidiaire bescherming. Daarna is hij geslaagd in zijn integratie. Beschuldigde beschikte over een bovengemiddeld tot begaafd niveau", zo klonk het vrijdagavond bij de voorlezing van het arrest van de strafmaat. Niettegenstaande er sprake is van een verhoogde krenkingsgevoeligheid bij Zaman Amiri oordeelden de gerechtspsychiater en de psycholoog dat er bij hem eerder een laag risico op recidive is. In de gevangenis heeft hij zich steeds op correcte wijze gedragen en hij beschikt nog over een blanco strafblad. Voorzitter Alexandra Van Kelst richtte zich tot slot tot de veroordeelde Zaman Amiri, die gelaten zijn verdict aanhoorde. "U hebt zeer zware feiten gepleegd, namelijk de ergste die onze wet kent. U heeft Negeen geen enkele kans gegeven. Het hof en de jury hebben u wel nog een kans gegeven. Het is nu aan u om nog iets van uw leven te maken en dat het de moeite waard is want dat bent u tenminste tegenover Negeen verplicht", zei Van Kelst. (Belga)