"Tamara Nuijts erkende tijdens het vooronderzoek en op de terechtzitting dat ze op 26 december 2018 rond de middag haar zoon Ryan door middel van verstikking gedood had. Ze snoerde enerzijds de hals toe met behulp van een sjaal alsook met de handen. Ze sloot de mond en de neus af wat uiteindelijk tot de dood leidde. Dat wordt ondersteund door de vaststellingen van de politie op de plaats van de feiten en door de medisch forensische bevindingen van de wetsdokter. Ryan Coemans is gestorven ten gevolge van verstikking," zo zei assisenvoorzitter Kristof Swennen bij de voorlezing van het arrest over de schuld. "Er bestaat geen betwisting over dat het gepleegde geweld de dood van Ryan heeft veroorzaakt. Ze handelde doelgericht met het oogmerk om te doden. Het geweld werd aangehouden niet alleen tot de grens van bewusteloosheid, maar tot aan de eigenlijke ademhalingsstilstand en uiteindelijk het overlijden. Het slachtoffer werd door beschuldigde in een positie gedwongen waarbij elke weerstand onmogelijk werd gemaakt. Ze betwistte overigens niet dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan de doodslag op haar zoon. Uit de verklaringen van de beschuldigde blijkt dat er voldoende tijdsverloop is geweest tussen de beslissing om Ryan te doden en de uitvoering ervan. Ze had voldoende tijd om zich te bedenken, maar ze volhardde in haar beslissing. Tamara Nuijts had op een weloverwogen en geplande wijze de beslissing genomen om Ryan te doden. Zelfs rekening houdend met de relationele en emotionele context werd deze beslissing door de beschuldigde in een voldoende stabiele gemoedstoestand genomen," aldus voorzitter Swennen. Beschuldigde Nuijts knipperde met haar ogen en had een betraand gezicht, toen ze het arrest aanhoorde. Vrijdag zal openbare aanklager Bruno Coppin een straf vorderen, al dan niet rekening houdend met eventuele verzachtende omstandigheden. Vervolgens zal haar advocate Lynn Clerinx pleiten voor een strafmaat voor de schuldig verklaarde Nuijts. Daarna zullen het hof en de jury beraadslagen over de straf. (Belga)

"Tamara Nuijts erkende tijdens het vooronderzoek en op de terechtzitting dat ze op 26 december 2018 rond de middag haar zoon Ryan door middel van verstikking gedood had. Ze snoerde enerzijds de hals toe met behulp van een sjaal alsook met de handen. Ze sloot de mond en de neus af wat uiteindelijk tot de dood leidde. Dat wordt ondersteund door de vaststellingen van de politie op de plaats van de feiten en door de medisch forensische bevindingen van de wetsdokter. Ryan Coemans is gestorven ten gevolge van verstikking," zo zei assisenvoorzitter Kristof Swennen bij de voorlezing van het arrest over de schuld. "Er bestaat geen betwisting over dat het gepleegde geweld de dood van Ryan heeft veroorzaakt. Ze handelde doelgericht met het oogmerk om te doden. Het geweld werd aangehouden niet alleen tot de grens van bewusteloosheid, maar tot aan de eigenlijke ademhalingsstilstand en uiteindelijk het overlijden. Het slachtoffer werd door beschuldigde in een positie gedwongen waarbij elke weerstand onmogelijk werd gemaakt. Ze betwistte overigens niet dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan de doodslag op haar zoon. Uit de verklaringen van de beschuldigde blijkt dat er voldoende tijdsverloop is geweest tussen de beslissing om Ryan te doden en de uitvoering ervan. Ze had voldoende tijd om zich te bedenken, maar ze volhardde in haar beslissing. Tamara Nuijts had op een weloverwogen en geplande wijze de beslissing genomen om Ryan te doden. Zelfs rekening houdend met de relationele en emotionele context werd deze beslissing door de beschuldigde in een voldoende stabiele gemoedstoestand genomen," aldus voorzitter Swennen. Beschuldigde Nuijts knipperde met haar ogen en had een betraand gezicht, toen ze het arrest aanhoorde. Vrijdag zal openbare aanklager Bruno Coppin een straf vorderen, al dan niet rekening houdend met eventuele verzachtende omstandigheden. Vervolgens zal haar advocate Lynn Clerinx pleiten voor een strafmaat voor de schuldig verklaarde Nuijts. Daarna zullen het hof en de jury beraadslagen over de straf. (Belga)