De jury vond wat hem betrof de foltering bewezen, maar over de verkrachting bestond er toch enige verdeeldheid. Zeven gezworenen antwoordden "ja" op die schuldvraag, de vijf anderen "nee". Aangezien er dus geen absolute meerderheid was, moesten de raadsheren van het hof mee beslissen en zij sloten zich aan bij de ja-stemmers. De man werd dus schuldig bevonden over de hele lijn. Wat de moeder betrof, vond de jury dat er twijfel bestond over het feit of ze op de hoogte was van wat haar ex-vriend met haar dochter had uitgespookt. De gezworenen achtten het niet uitgesloten dat ze zich had laten verschalken door zijn houding en dat ze door haar naïviteit de feiten niet tijdig had opgemerkt. De vrouw had niet gereageerd als een zorgzame moeder, maar de juryleden vonden niet dat ze wetens en willens een context had gecreëerd waarin haar ex-vriend de feiten had kunnen plegen en sprak haar vrij. (TIP)

De jury vond wat hem betrof de foltering bewezen, maar over de verkrachting bestond er toch enige verdeeldheid. Zeven gezworenen antwoordden "ja" op die schuldvraag, de vijf anderen "nee". Aangezien er dus geen absolute meerderheid was, moesten de raadsheren van het hof mee beslissen en zij sloten zich aan bij de ja-stemmers. De man werd dus schuldig bevonden over de hele lijn. Wat de moeder betrof, vond de jury dat er twijfel bestond over het feit of ze op de hoogte was van wat haar ex-vriend met haar dochter had uitgespookt. De gezworenen achtten het niet uitgesloten dat ze zich had laten verschalken door zijn houding en dat ze door haar naïviteit de feiten niet tijdig had opgemerkt. De vrouw had niet gereageerd als een zorgzame moeder, maar de juryleden vonden niet dat ze wetens en willens een context had gecreëerd waarin haar ex-vriend de feiten had kunnen plegen en sprak haar vrij. (TIP)