Onder de noemer 'Straat met het beste klimaat' organiseerde Asse de afgelopen maanden een competitie tussen wijken om projecten te organiseren die het klimaat ten goede komen. Wijkcomités en organisaties werden uitgenodigd en ondersteund om samenaankopen rond onder meer isolatie, zonnepanelen, leefstraten en autodelen te organiseren. De wijk die zich het meest inspande, werd beloond met een klimaatneutraal buurtfeest. Die eer ging in maart naar Grotenbroek, dat acties zoals burenmoestuin, veggieworkshops, insectenhotels en voederbollen organiseerde. Asse werd verkozen boven vier andere projecten die begin dit jaar door de provincie werden geselecteerd en een tijdlang werden begeleid door de Bond Beter Leefmilieu en Ecolife. Het ging om het project 'Diest is om op te eten' (Diest) inzake duurzame voeding, 'Renovatie aan huis' (Liedekerke) met een wijkgerichte renovatiebegeleiding op maat, de auto- en fietsdeelgroep van Herent en het klimaatplatform 'Pajottenland en Zennevallei' dat de krachten bundelt van alle actoren in een vijftal gemeenten op vlak van duurzame energie, mobiliteit, klimaatneutraliteit en duurzame ontwikkeling. (Belga)

Onder de noemer 'Straat met het beste klimaat' organiseerde Asse de afgelopen maanden een competitie tussen wijken om projecten te organiseren die het klimaat ten goede komen. Wijkcomités en organisaties werden uitgenodigd en ondersteund om samenaankopen rond onder meer isolatie, zonnepanelen, leefstraten en autodelen te organiseren. De wijk die zich het meest inspande, werd beloond met een klimaatneutraal buurtfeest. Die eer ging in maart naar Grotenbroek, dat acties zoals burenmoestuin, veggieworkshops, insectenhotels en voederbollen organiseerde. Asse werd verkozen boven vier andere projecten die begin dit jaar door de provincie werden geselecteerd en een tijdlang werden begeleid door de Bond Beter Leefmilieu en Ecolife. Het ging om het project 'Diest is om op te eten' (Diest) inzake duurzame voeding, 'Renovatie aan huis' (Liedekerke) met een wijkgerichte renovatiebegeleiding op maat, de auto- en fietsdeelgroep van Herent en het klimaatplatform 'Pajottenland en Zennevallei' dat de krachten bundelt van alle actoren in een vijftal gemeenten op vlak van duurzame energie, mobiliteit, klimaatneutraliteit en duurzame ontwikkeling. (Belga)