De8 klaagt enerzijds aan dat er binnen opvangcentra vaak een tekort aan personeel en middelen is om de bewoners ervan te ondersteunen in hun zoektocht naar een woning en in de overgang naar de financiële opvang. Anderzijds zouden lokale besturen te makkelijk voorwaarden kunnen scheppen die ontradend werken en die niet proactief inwerken op de noden van de erkende vluchteling. "Het ontbreekt aan een uitgewerkt wettelijk kader dat bevoegdheden en verantwoordelijkheden scherp stelt", vindt de8. Voor het integratiecentrum moet er ook dringend iets veranderen aan de toegankelijkheid van de woningmarkt. "Specifiek voor deze doelgroep vormen de kennis van de Nederlandse taal, het ontbreken van een netwerk en discriminatie belangrijke hindernissen", klinkt het. De8 stelt voor om niet - zoals in de praktijk meestal het geval zou zijn - ngo's te laten opdraaien voor de nodige begeleiding, maar wel OCMW's en opvangcentra. Daarvoor moet dan wel een stevige extra investering gebeuren. (JDH)

De8 klaagt enerzijds aan dat er binnen opvangcentra vaak een tekort aan personeel en middelen is om de bewoners ervan te ondersteunen in hun zoektocht naar een woning en in de overgang naar de financiële opvang. Anderzijds zouden lokale besturen te makkelijk voorwaarden kunnen scheppen die ontradend werken en die niet proactief inwerken op de noden van de erkende vluchteling. "Het ontbreekt aan een uitgewerkt wettelijk kader dat bevoegdheden en verantwoordelijkheden scherp stelt", vindt de8. Voor het integratiecentrum moet er ook dringend iets veranderen aan de toegankelijkheid van de woningmarkt. "Specifiek voor deze doelgroep vormen de kennis van de Nederlandse taal, het ontbreken van een netwerk en discriminatie belangrijke hindernissen", klinkt het. De8 stelt voor om niet - zoals in de praktijk meestal het geval zou zijn - ngo's te laten opdraaien voor de nodige begeleiding, maar wel OCMW's en opvangcentra. Daarvoor moet dan wel een stevige extra investering gebeuren. (JDH)