Het onderzoek wees uit dat er onvoldoende steun is voor kwetsbare mensen en bepaalde woningen geteisterd worden door ratten, muizen en bedwantsen en "zo vuil zijn dat sommige families hun kinderen niet op de tapijten en kapotte zetels kunnen neerleggen", aldus het rapport van het Britse Home Affairs Committee. "Deze accommodatie is een schande en het is beschamend dat kwetsbare mensen in dergelijke omstandigheden moeten wonen", luidde het. Volgens de voorzitster van het comité, Yvette Cooper van Labour, werkt het huidige systeem dat huisvesting voorziet via de privé niet en zijn "grootschalige hervormingen" noodzakelijk. Zelfs waar er wel kwaliteitsvolle huisvesting wordt voorzien, is die meestal te geconcentreerd in achtergestelde buurten, aldus Cooper. Het rapport raadt aan om onmiddellijk actie te ondernemen om de standaard te verhogen en meer inspectie mogelijk te maken door lokale autoriteiten. Er moeten ook zwaardere boetes komen voor wie de regels niet naleeft. (Belga)

Het onderzoek wees uit dat er onvoldoende steun is voor kwetsbare mensen en bepaalde woningen geteisterd worden door ratten, muizen en bedwantsen en "zo vuil zijn dat sommige families hun kinderen niet op de tapijten en kapotte zetels kunnen neerleggen", aldus het rapport van het Britse Home Affairs Committee. "Deze accommodatie is een schande en het is beschamend dat kwetsbare mensen in dergelijke omstandigheden moeten wonen", luidde het. Volgens de voorzitster van het comité, Yvette Cooper van Labour, werkt het huidige systeem dat huisvesting voorziet via de privé niet en zijn "grootschalige hervormingen" noodzakelijk. Zelfs waar er wel kwaliteitsvolle huisvesting wordt voorzien, is die meestal te geconcentreerd in achtergestelde buurten, aldus Cooper. Het rapport raadt aan om onmiddellijk actie te ondernemen om de standaard te verhogen en meer inspectie mogelijk te maken door lokale autoriteiten. Er moeten ook zwaardere boetes komen voor wie de regels niet naleeft. (Belga)