Het bericht staat in de kranten De Tijd en L'Echo.

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen (CGVS), de overheidsdienst die oordeelt of mensen erkend worden als vluchteling of niet, verwacht tegen volgend jaar maandelijks gemiddeld 2.500 eindbeslissingen in asieldossiers te nemen. Dat is ruim dubbel zo veel als vandaag. "Zes op de tien van alle asielzoekers worden momenteel erkend. Door de internationale situatie ziet het er sterk naar uit dat die beschermingsgraad van 60 procent niet zal zakken", zegt Dirk Van den Bulck, topman van het CGVS.

Een rekensom leert dan dat er volgend jaar waarschijnlijk in 18.000 dossiers erkenning wordt gegeven, drie keer zo veel als vorig jaar. Omdat dossiers dikwijls over meerdere personen gaan, wordt er rekening mee gehouden dat volgend jaar 23.400 mensen erkend zullen worden als vluchteling.

Leefloon

Dat betekent een meeruitgave voor de OCMW's. Die staan in voor de uitbetaling van de leeflonen die asielzoekers na hun erkenning tot vluchteling krijgen. Niet alle asielzoekers krijgen een leefloon. Het OCMW onderzoekt eerst of ze niet zelf over voldoende middelen beschikken. En bijna twee op de tien vluchtelingen vindt meteen de zijn erkenning werk, na vijf jaar is dat iets meer dan de helft.

De OCMW's vroegen aan minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR) extra middelen voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. Na een evaluatie komt Borsus op een extra kostprijs voor de begroting 2016 van ongeveer 120 miljoen euro, op een totaal dat dit jaar 933 miljoen bedraagt. Hij legt die vraag volgens de kranten vandaag aan de ministerraad voor.

(Belga/RR)

Het bericht staat in de kranten De Tijd en L'Echo.Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen (CGVS), de overheidsdienst die oordeelt of mensen erkend worden als vluchteling of niet, verwacht tegen volgend jaar maandelijks gemiddeld 2.500 eindbeslissingen in asieldossiers te nemen. Dat is ruim dubbel zo veel als vandaag. "Zes op de tien van alle asielzoekers worden momenteel erkend. Door de internationale situatie ziet het er sterk naar uit dat die beschermingsgraad van 60 procent niet zal zakken", zegt Dirk Van den Bulck, topman van het CGVS. Een rekensom leert dan dat er volgend jaar waarschijnlijk in 18.000 dossiers erkenning wordt gegeven, drie keer zo veel als vorig jaar. Omdat dossiers dikwijls over meerdere personen gaan, wordt er rekening mee gehouden dat volgend jaar 23.400 mensen erkend zullen worden als vluchteling. Dat betekent een meeruitgave voor de OCMW's. Die staan in voor de uitbetaling van de leeflonen die asielzoekers na hun erkenning tot vluchteling krijgen. Niet alle asielzoekers krijgen een leefloon. Het OCMW onderzoekt eerst of ze niet zelf over voldoende middelen beschikken. En bijna twee op de tien vluchtelingen vindt meteen de zijn erkenning werk, na vijf jaar is dat iets meer dan de helft. De OCMW's vroegen aan minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR) extra middelen voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. Na een evaluatie komt Borsus op een extra kostprijs voor de begroting 2016 van ongeveer 120 miljoen euro, op een totaal dat dit jaar 933 miljoen bedraagt. Hij legt die vraag volgens de kranten vandaag aan de ministerraad voor.(Belga/RR)