De lockdown houdt in dat niemand van de bewoners het centrum nog in of uit mag, uitgezonderd personeel. Enkel in dringende of noodzakelijke situaties mogen bewoners het centrum verlaten. Het schepencollege vraagt aan Fedasil om in te staan voor het uitvoeren van deze maatregel. Momenteel telt het centrum 299 bewoners. Zij delen vaak kamers met 10 personen. "Dat creëert een reëel risico voor alle inwoners in het centrum, alsook een mogelijke problematische situatie voor de draagkracht van het referentiehospitaal in Veurne", klinkt het bij de gemeente. Volgens het lokaal bestuur werden eerder genomen maatregelen rond social distance niet voldoende opgevolgd. (Belga)

De lockdown houdt in dat niemand van de bewoners het centrum nog in of uit mag, uitgezonderd personeel. Enkel in dringende of noodzakelijke situaties mogen bewoners het centrum verlaten. Het schepencollege vraagt aan Fedasil om in te staan voor het uitvoeren van deze maatregel. Momenteel telt het centrum 299 bewoners. Zij delen vaak kamers met 10 personen. "Dat creëert een reëel risico voor alle inwoners in het centrum, alsook een mogelijke problematische situatie voor de draagkracht van het referentiehospitaal in Veurne", klinkt het bij de gemeente. Volgens het lokaal bestuur werden eerder genomen maatregelen rond social distance niet voldoende opgevolgd. (Belga)