De federale ministerraad heeft vrijdag een aantal voorstellen goedgekeurd die de behandeling van asielaanvragen moet versnellen. Zo wordt de beroepsprocedure vereenvoudigd.

Met de maatregelen wil staatssecretaris voor Asiel en Migratie Melchior Wathelet (CDH) de asielprocedure korter maken zodat asielzoekers minder lang moeten worden opgevangen.

De procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die de aanvragen in beroep behandelt, wordt vereenvoudigd. Zo worden een aantal tegensprekelijke debatten bij de raad geschrapt en wordt het aantal zittingen verminderd. Onrechtmatige procedures kunnen worden bestraft met administratieve boetes.

De regering wijzigt ook de procedure voor het bekomen van een
verblijfsmachtiging om medische redenen. Asielzoekers die om medische redenen in ons land willen blijven, zullen een standaard
medisch attest moeten voorleggen.

De arts van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zal het attest onderzoeken. Het document bevat alle noodzakelijke inlichtingen, dus de behandeling ervan kan sneller, aldus Wathelet.

Beslissingen inzake asielaanvragen zullen voortaan aangetekend bezorgd worden aan de betrokkene. Dat vermijdt dat asielzoekers officieel nergens van de op de hoogte zijn omdat ze verzuimen de beslissingen op te halen bij de gemeente.

De federale ministerraad heeft vrijdag een aantal voorstellen goedgekeurd die de behandeling van asielaanvragen moet versnellen. Zo wordt de beroepsprocedure vereenvoudigd.Met de maatregelen wil staatssecretaris voor Asiel en Migratie Melchior Wathelet (CDH) de asielprocedure korter maken zodat asielzoekers minder lang moeten worden opgevangen.De procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die de aanvragen in beroep behandelt, wordt vereenvoudigd. Zo worden een aantal tegensprekelijke debatten bij de raad geschrapt en wordt het aantal zittingen verminderd. Onrechtmatige procedures kunnen worden bestraft met administratieve boetes.De regering wijzigt ook de procedure voor het bekomen van een verblijfsmachtiging om medische redenen. Asielzoekers die om medische redenen in ons land willen blijven, zullen een standaard medisch attest moeten voorleggen.De arts van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zal het attest onderzoeken. Het document bevat alle noodzakelijke inlichtingen, dus de behandeling ervan kan sneller, aldus Wathelet.Beslissingen inzake asielaanvragen zullen voortaan aangetekend bezorgd worden aan de betrokkene. Dat vermijdt dat asielzoekers officieel nergens van de op de hoogte zijn omdat ze verzuimen de beslissingen op te halen bij de gemeente.