Door een onlangs aangepaste maatregel worden deze schepen behandeld als professionele scheepvaart, waardoor ze aan extra verplichtingen moeten beantwoorden. Juridisch gesproken golden de reddingsschepen tot voor kort als sportboten of jachten, maar vanaf nu is dat als vrachtschepen of passagiersschepen. Dat betekent ook dat verschillende veiligheidsvoorzorgen genomen moeten worden, wat vaak dure werken met zich meebrengt. De organisaties Mission Lifeline, Mare Liberum en Resqship maken nu hun ongenoegen duidelijk. Alex Steier van Mission Lifeline verwijt de regering in Berlijn dat ze afscheid neemt van de humanitaire waarden. (Belga)

Door een onlangs aangepaste maatregel worden deze schepen behandeld als professionele scheepvaart, waardoor ze aan extra verplichtingen moeten beantwoorden. Juridisch gesproken golden de reddingsschepen tot voor kort als sportboten of jachten, maar vanaf nu is dat als vrachtschepen of passagiersschepen. Dat betekent ook dat verschillende veiligheidsvoorzorgen genomen moeten worden, wat vaak dure werken met zich meebrengt. De organisaties Mission Lifeline, Mare Liberum en Resqship maken nu hun ongenoegen duidelijk. Alex Steier van Mission Lifeline verwijt de regering in Berlijn dat ze afscheid neemt van de humanitaire waarden. (Belga)