De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft zopas een uitspraak gedaan in het dossier. De Raad volgt de Dienst Vreemdelingenzaken en heeft de vraag tot schorsing verworpen, aldus Francken. Het gaat om een gezin uit Servië met vier kinderen. Het gezin is uitgeprocedeerd en verblijft sinds 2013 illegaal in ons land. Twee keer werden ze in een open gezinswoning ondergebracht in afwachting van hun repatriëring, maar telkens namen ze de benen. De opvang van uitgeprocedeerde gezinnen in een afgesloten deel van de site in Steenokkerzeel is sinds begin augustus mogelijk. Er kunnen tot vier gezinnen opgevangen worden. Ze kunnen er tot een maand opgesloten blijven terwijl de overheid de terugkeer naar hun land van herkomst voorbereidt. Tegen de opsluiting van het gezin in het centrum van Steenokkerzeel kwam heel wat protest, onder meer van het Belgische middenveld. (Belga)

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft zopas een uitspraak gedaan in het dossier. De Raad volgt de Dienst Vreemdelingenzaken en heeft de vraag tot schorsing verworpen, aldus Francken. Het gaat om een gezin uit Servië met vier kinderen. Het gezin is uitgeprocedeerd en verblijft sinds 2013 illegaal in ons land. Twee keer werden ze in een open gezinswoning ondergebracht in afwachting van hun repatriëring, maar telkens namen ze de benen. De opvang van uitgeprocedeerde gezinnen in een afgesloten deel van de site in Steenokkerzeel is sinds begin augustus mogelijk. Er kunnen tot vier gezinnen opgevangen worden. Ze kunnen er tot een maand opgesloten blijven terwijl de overheid de terugkeer naar hun land van herkomst voorbereidt. Tegen de opsluiting van het gezin in het centrum van Steenokkerzeel kwam heel wat protest, onder meer van het Belgische middenveld. (Belga)