Naar aanleiding van de lockdown afgelopen voorjaar sloot het Klein Kasteeltje, het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Brussel, de deuren. Sindsdien moesten kandidaat-asielzoekers zich online aanmelden voor een afspraak. Pas als de Dienst Vreemdelingenzaken hen uitnodigde om hun asielaanvraag te registreren, konden ze opvang krijgen. Dat duurde soms weken, waardoor veel asielzoekers op straat belandden. Op 7 oktober oordeelde een rechter echter dat wie internationale rechtsbescherming aanvraagt, volgens de internationale en Europese rechtsregels meteen recht heeft op asiel en dus opvang moet krijgen. Binnen de dertig dagen, dus voor 6 november, moest er een oplossing zijn, op straffe van dwangsommen van 2.500 euro per dag. Die oplossing is er nu, kondigt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) aan. Sinds een eerste testdag vorige week vrijdag zijn de fysieke aanmeldingen in het Klein Kasteeltje terug opgestart. Daardoor moet er geen systeem van pre-opvang worden voorzien en worden mensen meteen naar het reguliere opvangnetwerk geleid. De heropstart werd de voorbije weken grondig voorbereid met het federale agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil en de Stad Brussel, en politie en gemeenschapswacht zien strikt toe op het toepassen van de gezondheidsmaatregelen aan het aanmeldcentrum, benadrukt Mahdi. Intussen vraagt Mahdi de betrokken diensten om te onderzoeken of een systeem mogelijk is waarbij het Europees recht wordt gerespecteerd, en er tegelijkertijd een strakke organisatie van het registratieproces is, met aandacht voor de gezondheid van medewerkers en asielzoekers. "De rechtbank heeft naar juridisch geldende regels geoordeeld dat er onmiddellijk opvang moet worden voorzien. Toch heeft het online aanmeldsysteem ook voordelen", aldus Mahdi. "De diensten konden in deze uitzonderlijke tijden de registraties efficiënter inplannen en vlotter laten verlopen. En de COVID-crisis is nog niet onmiddellijk voorbij." (Belga)

Naar aanleiding van de lockdown afgelopen voorjaar sloot het Klein Kasteeltje, het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Brussel, de deuren. Sindsdien moesten kandidaat-asielzoekers zich online aanmelden voor een afspraak. Pas als de Dienst Vreemdelingenzaken hen uitnodigde om hun asielaanvraag te registreren, konden ze opvang krijgen. Dat duurde soms weken, waardoor veel asielzoekers op straat belandden. Op 7 oktober oordeelde een rechter echter dat wie internationale rechtsbescherming aanvraagt, volgens de internationale en Europese rechtsregels meteen recht heeft op asiel en dus opvang moet krijgen. Binnen de dertig dagen, dus voor 6 november, moest er een oplossing zijn, op straffe van dwangsommen van 2.500 euro per dag. Die oplossing is er nu, kondigt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) aan. Sinds een eerste testdag vorige week vrijdag zijn de fysieke aanmeldingen in het Klein Kasteeltje terug opgestart. Daardoor moet er geen systeem van pre-opvang worden voorzien en worden mensen meteen naar het reguliere opvangnetwerk geleid. De heropstart werd de voorbije weken grondig voorbereid met het federale agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil en de Stad Brussel, en politie en gemeenschapswacht zien strikt toe op het toepassen van de gezondheidsmaatregelen aan het aanmeldcentrum, benadrukt Mahdi. Intussen vraagt Mahdi de betrokken diensten om te onderzoeken of een systeem mogelijk is waarbij het Europees recht wordt gerespecteerd, en er tegelijkertijd een strakke organisatie van het registratieproces is, met aandacht voor de gezondheid van medewerkers en asielzoekers. "De rechtbank heeft naar juridisch geldende regels geoordeeld dat er onmiddellijk opvang moet worden voorzien. Toch heeft het online aanmeldsysteem ook voordelen", aldus Mahdi. "De diensten konden in deze uitzonderlijke tijden de registraties efficiënter inplannen en vlotter laten verlopen. En de COVID-crisis is nog niet onmiddellijk voorbij." (Belga)