Het college kwam vrijdagavond bijeen om te overleggen over de vastgestelde asbestvervuiling in de gemeente. Eerder op de dag was immers bekendgeraakt dat de richtnorm voor niet-gebonden asbest overschreden werd in de bodem en het slib van een beek bij een voormalige stortplaats van Eternit. De afvalstoffenmaatschappij OVAM legde het bedrijf Eternit op om de nodige maatregelen te nemen om een verspreiding of opwaaiing van asbestvezels te vermijden. "We zullen er bij het bedrijf op aandringen dat dat zo snel mogelijk gebeurt", benadrukte Leo Peeters, de burgemeester van Kapelle-op-den-Bos. "Daarnaast moet er ook een onmiddellijke sanering komen van de vervuilde plaats." Daarnaast wil de gemeente dat een onafhankelijke expert van OVAM het geheel van de site in kaart komt brengen, om na te gaan of er nog op andere plaatsen sprake is van een overschrijding van de richtnorm. "Volgens het bodemsaneringsdecreet moet het bedrijf zelf een expert aanduiden. Dat is geen probleem voor ons, maar we vragen dus een tweede, onafhankelijke analyse daarnaast", aldus Peeters. De gemeente wil voorts dat er georganiseerd overleg komt voor de opvolging van de situatie. Daarop zouden vertegenwoordigers van OVAM, de Milieu-inspectie, Eternit en de gemeentebesturen aanwezig moeten zijn. (TIP)

Het college kwam vrijdagavond bijeen om te overleggen over de vastgestelde asbestvervuiling in de gemeente. Eerder op de dag was immers bekendgeraakt dat de richtnorm voor niet-gebonden asbest overschreden werd in de bodem en het slib van een beek bij een voormalige stortplaats van Eternit. De afvalstoffenmaatschappij OVAM legde het bedrijf Eternit op om de nodige maatregelen te nemen om een verspreiding of opwaaiing van asbestvezels te vermijden. "We zullen er bij het bedrijf op aandringen dat dat zo snel mogelijk gebeurt", benadrukte Leo Peeters, de burgemeester van Kapelle-op-den-Bos. "Daarnaast moet er ook een onmiddellijke sanering komen van de vervuilde plaats." Daarnaast wil de gemeente dat een onafhankelijke expert van OVAM het geheel van de site in kaart komt brengen, om na te gaan of er nog op andere plaatsen sprake is van een overschrijding van de richtnorm. "Volgens het bodemsaneringsdecreet moet het bedrijf zelf een expert aanduiden. Dat is geen probleem voor ons, maar we vragen dus een tweede, onafhankelijke analyse daarnaast", aldus Peeters. De gemeente wil voorts dat er georganiseerd overleg komt voor de opvolging van de situatie. Daarop zouden vertegenwoordigers van OVAM, de Milieu-inspectie, Eternit en de gemeentebesturen aanwezig moeten zijn. (TIP)