Verheyen benadrukt wel dat een positief staal nog niet wil zeggen dat de saneringsnorm ook overschreden is. OVAM heeft daarover pas uitsluitsel wanneer de volledige resultaten van de metingen bekend zijn, volgens Verheyen rond vrijdagmiddag. De zaak werd aangekaart door Eric Jonckheere, die opgroeide in de omgeving van de sporthal en in wiens familie reeds asbestslachtoffers vielen. Kapelle-op-den-Bos liet al weten onmiddellijk maatregelen te zullen nemen moest blijken dat deze omgeving vervuild is door asbest. (VIM)

Verheyen benadrukt wel dat een positief staal nog niet wil zeggen dat de saneringsnorm ook overschreden is. OVAM heeft daarover pas uitsluitsel wanneer de volledige resultaten van de metingen bekend zijn, volgens Verheyen rond vrijdagmiddag. De zaak werd aangekaart door Eric Jonckheere, die opgroeide in de omgeving van de sporthal en in wiens familie reeds asbestslachtoffers vielen. Kapelle-op-den-Bos liet al weten onmiddellijk maatregelen te zullen nemen moest blijken dat deze omgeving vervuild is door asbest. (VIM)