"Naast die recente zaak was er enkele jaren geleden al een moord op een vrouwelijke huisarts in het Waals Gewest en onlangs nog op een Vlaamse collega in een meer landelijk milieu", aldus BVAS in een persbericht. De artsenvereniging zegt het beu te zijn om "al jaren van het kastje naar de muur te worden gestuurd". "Niet alleen onze ingewikkelde staatsstructuur is daar de oorzaak van, maar ook het gebrek aan belangstelling voor dit probleem van de politieke instanties", aldus BVAS-voorzitter dr. Marc Moens. "Federale, gemeenschaps- en lokale overheden moeten samen een coherent plan uitwerken waardoor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, en zeer in het bijzonder de huisartsen, beter beschermd worden." Ook voor het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen is de recente aanslag op de arts in Vorst aanleiding om de politici te vragen om snel in actie te komen. "Op het kabinet van minister Geens werd al besproken hoe er moet omgegaan worden met beroepsgeheim: zowel het beroepsgeheim van de artsen als het beroepsgeheim van politiediensten is immers een factor die uitwisseling van gegevens over mogelijke daders van geweldplegingen verhindert", aldus het SVH in een persbericht vrijdag. "De nieuwe tragedie bij de collega in Vorst toont dat maatregelen nu wel dringende noodzaak zijn." (Belga)

"Naast die recente zaak was er enkele jaren geleden al een moord op een vrouwelijke huisarts in het Waals Gewest en onlangs nog op een Vlaamse collega in een meer landelijk milieu", aldus BVAS in een persbericht. De artsenvereniging zegt het beu te zijn om "al jaren van het kastje naar de muur te worden gestuurd". "Niet alleen onze ingewikkelde staatsstructuur is daar de oorzaak van, maar ook het gebrek aan belangstelling voor dit probleem van de politieke instanties", aldus BVAS-voorzitter dr. Marc Moens. "Federale, gemeenschaps- en lokale overheden moeten samen een coherent plan uitwerken waardoor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, en zeer in het bijzonder de huisartsen, beter beschermd worden." Ook voor het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen is de recente aanslag op de arts in Vorst aanleiding om de politici te vragen om snel in actie te komen. "Op het kabinet van minister Geens werd al besproken hoe er moet omgegaan worden met beroepsgeheim: zowel het beroepsgeheim van de artsen als het beroepsgeheim van politiediensten is immers een factor die uitwisseling van gegevens over mogelijke daders van geweldplegingen verhindert", aldus het SVH in een persbericht vrijdag. "De nieuwe tragedie bij de collega in Vorst toont dat maatregelen nu wel dringende noodzaak zijn." (Belga)