De Vlaamse geneeskundefaculteiten, buiten die van de VUB, krijgen van de visitatiecommissie het verwijt nog vast te zitten aan het oude model meester-leerling, luidt het in de krant. "Het nieuwe systeem van de ManaMa (master-na-master-opleiding) heeft een verkeerde aanpak", zegt Moens. "Naast de praktijkervaring die studenten moeten verwerken, moeten ze er ook een hele boel theoretische ballast bijnemen." De voorzitter benadrukt dat een assistent wel een academisch artikel moet kunnen schrijven, maar dat dat de praktijk het belangrijkste blijft. "Na een opleiding van zes jaar hebben studenten een beroepsopleiding nodig, en daarvoor werkt het meester-leerling model goed." "Het is niet omdat de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie niet tevreden is met de manier waarop de universiteiten hun opleidingen organiseren, dat wij slechte specialisten afleveren", benadrukt Moens. "De Vlaamse artsen worden internationaal erg gewaardeerd." Volgens Moens steunt de academische wereld het zogenaamde Maastrichtmodel vooral omdat de assistenten in opleiding gefinancierd worden. "Het staat nergens in de Belgische wetgeving dat de universiteiten een ManaMa moeten organiseren voor assistenten, en de opleidingen worden nog steeds erkend door de Belgische overheid." Het is dan ook "flauwe kul dat de universiteiten geen artsen-specialisten meer zouden mogen opleiden", zegt hij. "Als assistenten na hun opleiding van 6 jaar een diploma hebben en een praktijkopleiding volgen, zoals dat vroeger het geval was, zouden ze even goed kunnen afstuderen als specialisten." (ANA)

De Vlaamse geneeskundefaculteiten, buiten die van de VUB, krijgen van de visitatiecommissie het verwijt nog vast te zitten aan het oude model meester-leerling, luidt het in de krant. "Het nieuwe systeem van de ManaMa (master-na-master-opleiding) heeft een verkeerde aanpak", zegt Moens. "Naast de praktijkervaring die studenten moeten verwerken, moeten ze er ook een hele boel theoretische ballast bijnemen." De voorzitter benadrukt dat een assistent wel een academisch artikel moet kunnen schrijven, maar dat dat de praktijk het belangrijkste blijft. "Na een opleiding van zes jaar hebben studenten een beroepsopleiding nodig, en daarvoor werkt het meester-leerling model goed." "Het is niet omdat de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie niet tevreden is met de manier waarop de universiteiten hun opleidingen organiseren, dat wij slechte specialisten afleveren", benadrukt Moens. "De Vlaamse artsen worden internationaal erg gewaardeerd." Volgens Moens steunt de academische wereld het zogenaamde Maastrichtmodel vooral omdat de assistenten in opleiding gefinancierd worden. "Het staat nergens in de Belgische wetgeving dat de universiteiten een ManaMa moeten organiseren voor assistenten, en de opleidingen worden nog steeds erkend door de Belgische overheid." Het is dan ook "flauwe kul dat de universiteiten geen artsen-specialisten meer zouden mogen opleiden", zegt hij. "Als assistenten na hun opleiding van 6 jaar een diploma hebben en een praktijkopleiding volgen, zoals dat vroeger het geval was, zouden ze even goed kunnen afstuderen als specialisten." (ANA)