De procedure van Sciensano die van kracht is sinds 14 maart 2020 schrijft voor dat alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen in de algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen uitgesteld moeten worden om voorrang te geven aan de opvang van COVID-19-patiënten. Die procedure geldt ook voor de ambulante zorg in praktijken buiten het ziekenhuis. De Nationale Veiligheidsraad besliste intussen om alle coronamaatregelen te verlengen tot 19 april, met de mogelijkheid om ze daarna nog eens te verlengen tot 3 mei. In een brief aan minister De Block en aan Sciensano merkt BVAS op dat de verlenging van de maatregelen steeds meer vragen oproept. Consultaties, onderzoeken en ingrepen die aanvankelijk als niet-dringend werden beoordeeld zijn zoals gevraagd uitgesteld. Maar bijkomend uitstel kan problematisch worden. "Patiënten met chronische aandoeningen voelen zich momenteel in de steek gelaten door hun huisartsen en specialisten. Artsen van hun kant zien zich geconfronteerd met een deontologisch en moreel dilemma wanneer ze deze consultaties dienen te weigeren aan hun patiënten", staat in de brief. BVAS vraagt daarom met aandrang een specificatie van de notie dringend versus niet-dringend in de Sciensano-adviezen. Er moet snel een versoepeling mogelijk worden, zodat de zorg voor de bevolking kan gegarandeerd blijven. "Zoniet zullen secundaire morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van de zeer strikte COVID-19-maatregelen onvermijdelijk zijn", klinkt het in de brief. Beschermingsmateriaal voor de artsen die deze hoognodige zorg uitvoeren is hierbij van essentieel belang. Het is een hoge prioriteit om ook de zorgverleners die buiten het ziekenhuis actief zijn te voorzien van het nodige beschermingsmateriaal, zodat patiënten met een gerust hart hun behandelende arts kunnen consulteren. (Belga)

De procedure van Sciensano die van kracht is sinds 14 maart 2020 schrijft voor dat alle niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen in de algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen uitgesteld moeten worden om voorrang te geven aan de opvang van COVID-19-patiënten. Die procedure geldt ook voor de ambulante zorg in praktijken buiten het ziekenhuis. De Nationale Veiligheidsraad besliste intussen om alle coronamaatregelen te verlengen tot 19 april, met de mogelijkheid om ze daarna nog eens te verlengen tot 3 mei. In een brief aan minister De Block en aan Sciensano merkt BVAS op dat de verlenging van de maatregelen steeds meer vragen oproept. Consultaties, onderzoeken en ingrepen die aanvankelijk als niet-dringend werden beoordeeld zijn zoals gevraagd uitgesteld. Maar bijkomend uitstel kan problematisch worden. "Patiënten met chronische aandoeningen voelen zich momenteel in de steek gelaten door hun huisartsen en specialisten. Artsen van hun kant zien zich geconfronteerd met een deontologisch en moreel dilemma wanneer ze deze consultaties dienen te weigeren aan hun patiënten", staat in de brief. BVAS vraagt daarom met aandrang een specificatie van de notie dringend versus niet-dringend in de Sciensano-adviezen. Er moet snel een versoepeling mogelijk worden, zodat de zorg voor de bevolking kan gegarandeerd blijven. "Zoniet zullen secundaire morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van de zeer strikte COVID-19-maatregelen onvermijdelijk zijn", klinkt het in de brief. Beschermingsmateriaal voor de artsen die deze hoognodige zorg uitvoeren is hierbij van essentieel belang. Het is een hoge prioriteit om ook de zorgverleners die buiten het ziekenhuis actief zijn te voorzien van het nodige beschermingsmateriaal, zodat patiënten met een gerust hart hun behandelende arts kunnen consulteren. (Belga)