De Vlaamse regering heeft beslist dat kinderen in de dagen voor en na de vakantie voortaan hun afwezigheid enkel nog kunnen wettigen met een doktersattest. Dat moet vermijden dat ouders buiten de vakantieperiode op reis vertrekken met hun kinderen. Smet verklaarde zaterdag nog dat "goede afspraken" gemaakt zullen worden met de artsen, zodat zij "de maatregel kennen en gesensibiliseerd worden om geen dixit-attesten meer af te leveren". "Mijn grootste bezwaar is dat er geen overleg is geweest", zegt Reinier Hueting, voorzitter van het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België (ASGB). Hij legt uit dat onder de voorganger van Smet, Frank Vandenbroucke, overlegd is over een antispijbelpact. Daarin werd afgesproken dat artsen die "met hun rug tegen de muur gezet worden" om een attest te verstrekken, een zogenaamd dixit-attest konden schrijven. Daarin maakt de arts duidelijk dat de jongere om een briefje kwam vragen, waarna de school de afwezigheid als problematisch kan catalogeren. Volgens Hueting gaan we met de nieuwe regeling terug naar af. Een arts die weigert een "echt" attest te schrijven, brengt volgens hem de vertrouwensrelatie met de patiënt in gevaar. Bovendien vermoedt hij dat uiteindelijk wel een andere arts bereid gevonden zal worden een briefje op te maken. Daarom stelt de ASGB-voorzitter voor om de schooldirecties te laten beslissen over het toestaan van een afwezigheid. Ook andere organisaties hebben bedenkingen. "Sommige kinderen kunnen zonder die grote lastminutekortingen nooit op vakantie. Moet hij (Smet, red.) hen dat pleziertje per se ontzeggen? ", stelt Rufij Baeke van het Syndicaat Vlaamse Huisartsen dinsdag in Het Laatste Nieuws. "Smet vraagt ons om patiëntjes van pakweg 7 tot 12 jaar te 'ontmaskeren'. Daarmee gaan wij ons niet bezighouden." De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) zegt bij monde van ondervoorzitter Marc Moens dan weer dat het tijd wordt dat Smet helemaal komaf maakt met de mogelijkheid om een aantal dagen per jaar zonder reden afwezig te zijn op school. Ook de dixit-attesten mogen voor hem verdwijnen. "Als er geen ziekte is, moet er geen briefje geschreven worden", luidt het. Ook Moens ging ervan uit dat er nog over het voorstel gepraat zou worden, "maar men heeft ons nog niet gecontacteerd". Vanop het kabinet-Smet wordt ontkend dat er geen overleg is geweest. Een medewerker van de minister zegt nog dat momenteel de laatste hand wordt gelegd aan een flyer, affiche en een vormingspakket voor artsen. Die zullen vanaf september verspreid worden. Ook zal de Artsenkrant aandacht besteden aan de kwestie, luidt het. (Belga)

De Vlaamse regering heeft beslist dat kinderen in de dagen voor en na de vakantie voortaan hun afwezigheid enkel nog kunnen wettigen met een doktersattest. Dat moet vermijden dat ouders buiten de vakantieperiode op reis vertrekken met hun kinderen. Smet verklaarde zaterdag nog dat "goede afspraken" gemaakt zullen worden met de artsen, zodat zij "de maatregel kennen en gesensibiliseerd worden om geen dixit-attesten meer af te leveren". "Mijn grootste bezwaar is dat er geen overleg is geweest", zegt Reinier Hueting, voorzitter van het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België (ASGB). Hij legt uit dat onder de voorganger van Smet, Frank Vandenbroucke, overlegd is over een antispijbelpact. Daarin werd afgesproken dat artsen die "met hun rug tegen de muur gezet worden" om een attest te verstrekken, een zogenaamd dixit-attest konden schrijven. Daarin maakt de arts duidelijk dat de jongere om een briefje kwam vragen, waarna de school de afwezigheid als problematisch kan catalogeren. Volgens Hueting gaan we met de nieuwe regeling terug naar af. Een arts die weigert een "echt" attest te schrijven, brengt volgens hem de vertrouwensrelatie met de patiënt in gevaar. Bovendien vermoedt hij dat uiteindelijk wel een andere arts bereid gevonden zal worden een briefje op te maken. Daarom stelt de ASGB-voorzitter voor om de schooldirecties te laten beslissen over het toestaan van een afwezigheid. Ook andere organisaties hebben bedenkingen. "Sommige kinderen kunnen zonder die grote lastminutekortingen nooit op vakantie. Moet hij (Smet, red.) hen dat pleziertje per se ontzeggen? ", stelt Rufij Baeke van het Syndicaat Vlaamse Huisartsen dinsdag in Het Laatste Nieuws. "Smet vraagt ons om patiëntjes van pakweg 7 tot 12 jaar te 'ontmaskeren'. Daarmee gaan wij ons niet bezighouden." De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) zegt bij monde van ondervoorzitter Marc Moens dan weer dat het tijd wordt dat Smet helemaal komaf maakt met de mogelijkheid om een aantal dagen per jaar zonder reden afwezig te zijn op school. Ook de dixit-attesten mogen voor hem verdwijnen. "Als er geen ziekte is, moet er geen briefje geschreven worden", luidt het. Ook Moens ging ervan uit dat er nog over het voorstel gepraat zou worden, "maar men heeft ons nog niet gecontacteerd". Vanop het kabinet-Smet wordt ontkend dat er geen overleg is geweest. Een medewerker van de minister zegt nog dat momenteel de laatste hand wordt gelegd aan een flyer, affiche en een vormingspakket voor artsen. Die zullen vanaf september verspreid worden. Ook zal de Artsenkrant aandacht besteden aan de kwestie, luidt het. (Belga)