De online peiling van Artsenkrant leert dat meer dan 70% van de lezers voorstander is van een evaluatie. Beduidend meer Nederlandstalige (77,80%) dan Franstalige artsen (61,54%) staan hier achter. Opmerkelijk is wel dat de federale euthanasiecommissie zelf bij artsen een stuk minder ter discussie staat. Toch vindt bijna de helft van de respondenten (47%) dat de werking en samenstelling aan herziening toe is. Bijna 30% meent van niet.
...

De online peiling van Artsenkrant leert dat meer dan 70% van de lezers voorstander is van een evaluatie. Beduidend meer Nederlandstalige (77,80%) dan Franstalige artsen (61,54%) staan hier achter. Opmerkelijk is wel dat de federale euthanasiecommissie zelf bij artsen een stuk minder ter discussie staat. Toch vindt bijna de helft van de respondenten (47%) dat de werking en samenstelling aan herziening toe is. Bijna 30% meent van niet.Moet de euthanasiewetgeving uitgebreid worden naar dementerenden? Het medisch korps is verdeeld. 46,40% van de artsen vindt van wel, 42,94% is tegen en circa één op tien weet het niet. De verschillen tussen Frans- en Nederlandstaligen zijn op dit vlak miniem.Voorts antwoordt meer dan de helft (56,20%) van de respondenten negatief op de vraag of niet-terminale patiënten met psychisch lijden best worden uitgesloten van de euthanasiewetgeving. Ook over deze kwestie bestaat quasi-unanimiteit bij Nederlands- en Franstaligen.Tot slot vroegen we of palliatieve sedatie en de aangifte ervan aan een wettelijke regeling toe is. Allicht met de perikelen over het assisenproces in Gent in het achterhoofd antwoordde een ruime meerderheid (63%) hier negatief op. Al is bijna één arts op drie van oordeel dat een wetgevend kader wel noodzakelijk is.En wat denkt de Knack.be-lezer?Ongeveer gelijktijdig met Artsenkrant legde deze website dezelfde negen vragen voor aan de lezers van Knack. Op deze spiegelenquête kwamen 422 antwoorden binnen. De resultaten zijn meer zwart-wit dan bij het medisch korps. Zo stelt respectievelijk 87% en 79% van de respondenten dat het euthanasieproces in Gent bij de artsen en bij de publieke opinie voor juridische onzekerheid zal zorgen.Ruim de helft van de artsen denkt dat de kwestie impact heeft op de bereidheid van het medisch korps om bij psychisch lijden van niet-terminale patiënten advies te verstrekken of euthanasie uit te voeren. 'Slechts 40% van de Knack.be-lezers is het hiermee eens. Bij somatisch lijden staat de adviesfunctie/de uitvoering van euthanasie voor 16% van de Knack.be-lezers ter discussie -bij de artsen is dat slechts één op tien.Bijna twee op drie vraagt een evaluatie van de euthanasiewetgeving -tegenover 70% bij de dokters, bij de Nederlandstaligen zelfs 77,80%. Ongeveer een kwart van de Knack.be-lezers vraagt een herziening van de werking en de samenstelling van de federale euthanasiecommissie. Dat item leeft bij een breed publiek dus minder dan bij de artsen (47% voor herziening). Drie vierde van de Knack.be-lezers wil een uitbreiding van de wetgeving tot dementerenden - 46,40% bij de artsen. De wet inkrimpen en niet-terminale patiënten met psychisch lijden uitsluiten, wijst men massaal (90%) af. Bij de artsen is dit veel minder uitgesproken het geval (56%). Over de slotvraag - of een wettelijke regeling voor palliatieve sedatie en de aangifte ervan noodzakelijk is - zijn de meningen verdeeld. Ongeveer evenveel Knack.be-lezers zijn pro (42,64%) als contra (44,37%). Een ruime meerderheid van artsen (63%) kant zich tegen een wetgevend kader voor palliatieve sedatie en aangifte.