Het is voor het eerst dat de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren zich uitgebreid uitlaat over het gebruik van sociale media, schrijft de krant De Standaard.

'Beleefd weigeren'

Zo raadt de Orde alle artsen af op Facebook bevriend te worden met patiënten. 'Artsen die vriendschapsverzoeken ontvangen van huidige of oude patiënten moeten die beleefd weigeren en uitleggen dat het ongepast zou zijn voor hen om deze te accepteren', luidt het in het advies.

De Orde oordeelt dat 'het aangaan van informele relaties met patiënten op websites zoals Facebook, de kans doet toenemen dat de grens tussen professioneel en privé vervaagt of overschreden wordt.'

Privé versus professioneel

Best is, luidt het, dat de artsen zelfs helemaal geen persoonlijk profiel hebben, ze beperken zich best tot een professionele pagina. 'Hoewel de combinatie niet verboden is, vergroot het het risico dat zakelijke en persoonlijke communicatie door elkaar gaat lopen. Artsen dienen ervoor te zorgen dat te allen tijde beide profielen gescheiden blijven'.

'Wie toch in de privésfeer op sociale media actief wil zijn, overweegt beter een pseudoniem', suggereert de Orde.

Ook websites van dokters worden sterk aan banden gelegd. 'De creatie van een website door een arts in het kader van zijn geneeskundige activiteit mag geen ander doel hebben dan het publiek in te lichten over zijn beroepsactiviteit.'

Kritiek

Aan De Standaard legde professor dokter Michel Deneyer, ondervoorzitter van de Orde van Geneesheren (en zelf niet op Facebook actief) uit dat 'het dringend nodig was om een duidelijk kader te scheppen over wat artsen wél en niet mogen op de digitale media.'

Op Twitter waren er al afwijzende reacties, zo deelde dr. Luc Colemont, co-oprichter van de vzw Stop Darmkanker, een opiniestuk 'Waarom ik als arts actief ben op sociale media'. (KVDA)Het is voor het eerst dat de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren zich uitgebreid uitlaat over het gebruik van sociale media, schrijft de krant De Standaard.Zo raadt de Orde alle artsen af op Facebook bevriend te worden met patiënten. 'Artsen die vriendschapsverzoeken ontvangen van huidige of oude patiënten moeten die beleefd weigeren en uitleggen dat het ongepast zou zijn voor hen om deze te accepteren', luidt het in het advies.De Orde oordeelt dat 'het aangaan van informele relaties met patiënten op websites zoals Facebook, de kans doet toenemen dat de grens tussen professioneel en privé vervaagt of overschreden wordt.'Best is, luidt het, dat de artsen zelfs helemaal geen persoonlijk profiel hebben, ze beperken zich best tot een professionele pagina. 'Hoewel de combinatie niet verboden is, vergroot het het risico dat zakelijke en persoonlijke communicatie door elkaar gaat lopen. Artsen dienen ervoor te zorgen dat te allen tijde beide profielen gescheiden blijven'.'Wie toch in de privésfeer op sociale media actief wil zijn, overweegt beter een pseudoniem', suggereert de Orde. Ook websites van dokters worden sterk aan banden gelegd. 'De creatie van een website door een arts in het kader van zijn geneeskundige activiteit mag geen ander doel hebben dan het publiek in te lichten over zijn beroepsactiviteit.'Aan De Standaard legde professor dokter Michel Deneyer, ondervoorzitter van de Orde van Geneesheren (en zelf niet op Facebook actief) uit dat 'het dringend nodig was om een duidelijk kader te scheppen over wat artsen wél en niet mogen op de digitale media.' Op Twitter waren er al afwijzende reacties, zo deelde dr. Luc Colemont, co-oprichter van de vzw Stop Darmkanker, een opiniestuk 'Waarom ik als arts actief ben op sociale media'. (KVDA)