De Backer wil een decentrale voorraad mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen aanleggen bij de zorgverleners uit de eerste lijn. Een goede zaak, volgens BVAS. "Het is dan een gedeelde verantwoordelijkheid. Enerzijds van de federale overheid die instaat voor de bevoorrading, de kwaliteit van het materiaal en de verdeling naargelang behoefte. Anderzijds moeten zorgverleners in de gaten houden hoe het zit met de eigen voorraad". De bevoegdheid zou volgens de artsensyndicaten dan wel centraal bij de federale overheid moeten liggen, zodat er geen onenigheid zou kunnen ontstaan tussen de verschillende bevoegde ministers. Daarnaast heeft de FOD Volksgezondheid de nodige kennis van zaken om het materiaal te verdelen naargelang behoefte, klinkt het. "Een tandarts zal meer materiaal nodig hebben dan bijvoorbeeld een psychiater." Ook Domus Medica klinkt positief. "Als er een tweede opflakkering is, kunnen zorgverleners voor een bepaalde tijd toekomen met het materiaal. Zo heeft de overheid meer tijd om logistiek alles opnieuw in orde te krijgen." (Belga)

De Backer wil een decentrale voorraad mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen aanleggen bij de zorgverleners uit de eerste lijn. Een goede zaak, volgens BVAS. "Het is dan een gedeelde verantwoordelijkheid. Enerzijds van de federale overheid die instaat voor de bevoorrading, de kwaliteit van het materiaal en de verdeling naargelang behoefte. Anderzijds moeten zorgverleners in de gaten houden hoe het zit met de eigen voorraad". De bevoegdheid zou volgens de artsensyndicaten dan wel centraal bij de federale overheid moeten liggen, zodat er geen onenigheid zou kunnen ontstaan tussen de verschillende bevoegde ministers. Daarnaast heeft de FOD Volksgezondheid de nodige kennis van zaken om het materiaal te verdelen naargelang behoefte, klinkt het. "Een tandarts zal meer materiaal nodig hebben dan bijvoorbeeld een psychiater." Ook Domus Medica klinkt positief. "Als er een tweede opflakkering is, kunnen zorgverleners voor een bepaalde tijd toekomen met het materiaal. Zo heeft de overheid meer tijd om logistiek alles opnieuw in orde te krijgen." (Belga)