Het akkoord handelt voor 2022 over een totaalbedrag van meer dan 9,9 miljard euro. Voor de honoraria van artsen is ruim 9 miljard euro voorzien, een toename van 2,4 procent in vergelijking met 2021. De erelonen voor dialyse in ziekenhuizen, centra of thuis nemen met 3,7 procent toe. Voor de zogenaamd 'laagvariabele - of relatief eenvoudige - zorg gaat het om een groei met 4,8 procent tegenover 2021. De honoraria worden in 2022 met 0,79 procent geïndexeerd. Minister Vandenbroucke spreekt van "tariefzekerheid voor patiënten". Er wordt ook nog 5,5 miljoen euro uitgetrokken om "specifieke maatregelen te nemen voor kwetsbare groepen", verduidelijkt de Vooruit-vicepremier. Het medicomut-akkoord gaat niet enkel over het financieel kader. Zo wordt ook werk gemaakt van een versterking van de huisartsen, met een herwaardering van de raadplegingen vanaf 2023, de ondersteuning van huisartsenpraktijken door andere hulpverleners en extra ondersteuning voor huisartsenwachtposten. Daarnaast wordt het project rond teleconsultatie dat in 2021 werd opgestart om coronapatiënten thuis op te volgen in 2022 verlengd. Op langere termijn moet nagedacht worden over een structurele verankering van teleconsultaties in huisartsenpraktijken. Een werkgroep buigt zich daarover en komt eind maart met een conceptnota, licht Vandenbroucke toe. Tot slot wordt er werk gemaakt van een vernieuwde nomenclatuur voor specialisten, die deel uitmaakt van een grote ziekenhuishervorming. De minister heeft een plan klaar met de grote krijtlijnen van die hervorming, dat hij midden januari wil voorstellen. Het akkoord wordt gesloten voor een periode van twee jaar en moet nog bevestigd worden door het Verzekeringscomité en de Algemene Raad van het Riziv. Ook de ministerraad moet het licht nog op groen zetten. Artsenvakbond Domus Medica noemt het akkoord "verdedigbaar". "Hoewel het geen gemakkelijke onderhandelingen waren, onder andere door de beperkte indexmarge, zijn er een aantal belangrijke toekomstgerichte projecten geformuleerd zowel voor huisartsen als specialisten", zegt voorzitter Roel Van Giel. "Hetgeen voorligt is verdedigbaar, daarom kan AADM (Alliantie Artsenbelang Domus Medica, red.) dit akkoord ondertekenen." (Belga)

Het akkoord handelt voor 2022 over een totaalbedrag van meer dan 9,9 miljard euro. Voor de honoraria van artsen is ruim 9 miljard euro voorzien, een toename van 2,4 procent in vergelijking met 2021. De erelonen voor dialyse in ziekenhuizen, centra of thuis nemen met 3,7 procent toe. Voor de zogenaamd 'laagvariabele - of relatief eenvoudige - zorg gaat het om een groei met 4,8 procent tegenover 2021. De honoraria worden in 2022 met 0,79 procent geïndexeerd. Minister Vandenbroucke spreekt van "tariefzekerheid voor patiënten". Er wordt ook nog 5,5 miljoen euro uitgetrokken om "specifieke maatregelen te nemen voor kwetsbare groepen", verduidelijkt de Vooruit-vicepremier. Het medicomut-akkoord gaat niet enkel over het financieel kader. Zo wordt ook werk gemaakt van een versterking van de huisartsen, met een herwaardering van de raadplegingen vanaf 2023, de ondersteuning van huisartsenpraktijken door andere hulpverleners en extra ondersteuning voor huisartsenwachtposten. Daarnaast wordt het project rond teleconsultatie dat in 2021 werd opgestart om coronapatiënten thuis op te volgen in 2022 verlengd. Op langere termijn moet nagedacht worden over een structurele verankering van teleconsultaties in huisartsenpraktijken. Een werkgroep buigt zich daarover en komt eind maart met een conceptnota, licht Vandenbroucke toe. Tot slot wordt er werk gemaakt van een vernieuwde nomenclatuur voor specialisten, die deel uitmaakt van een grote ziekenhuishervorming. De minister heeft een plan klaar met de grote krijtlijnen van die hervorming, dat hij midden januari wil voorstellen. Het akkoord wordt gesloten voor een periode van twee jaar en moet nog bevestigd worden door het Verzekeringscomité en de Algemene Raad van het Riziv. Ook de ministerraad moet het licht nog op groen zetten. Artsenvakbond Domus Medica noemt het akkoord "verdedigbaar". "Hoewel het geen gemakkelijke onderhandelingen waren, onder andere door de beperkte indexmarge, zijn er een aantal belangrijke toekomstgerichte projecten geformuleerd zowel voor huisartsen als specialisten", zegt voorzitter Roel Van Giel. "Hetgeen voorligt is verdedigbaar, daarom kan AADM (Alliantie Artsenbelang Domus Medica, red.) dit akkoord ondertekenen." (Belga)