De patiënt in kwestie leed aan jongdementie. Voor zijn ziekte was er binnen het gezin nooit gesproken over eventuele euthanasie en een wilsverklaring was er niet. Maar tijdens zijn dementie gaf hij volgens de familie en zorgverleners wel herhaaldelijk signalen dat hij uit het leven wilde stappen. De familie ging op zoek naar hulp, maar ving overal bot. De euthanasiewet zegt dat een patiënt wilsbekwaam genoeg moet zijn om er herhaaldelijk zelf om te vragen, zelfs al is er op voorhand een wilsverklaring ondertekend. Een recent wetsvoorstel van Open Vld wil daar verandering in brengen. De partij wil dat euthanasie toch kan voor vergevorderde dementerenden die vooraf lieten weten dat zij in zo'n geval euthanasie willen. Iets wat CD&V niet wil en waar ook N-VA het moeilijk mee heeft. Het gezin vond uiteindelijk toch gehoor bij een gespecialiseerde arts. Die zegt goed te beseffen dat deze stervenshulp niet binnen de huidige wet valt. "Ik hoop dat dit verhaal vooral toont hoe complex en geïndividualiseerd het allemaal is en hoe zorgvuldig je moet omgaan met alle betrokkenen. Uitbreiding van de euthanasiewet alleen volstaat niet", aldus de arts aan de krant. (Belga)

De patiënt in kwestie leed aan jongdementie. Voor zijn ziekte was er binnen het gezin nooit gesproken over eventuele euthanasie en een wilsverklaring was er niet. Maar tijdens zijn dementie gaf hij volgens de familie en zorgverleners wel herhaaldelijk signalen dat hij uit het leven wilde stappen. De familie ging op zoek naar hulp, maar ving overal bot. De euthanasiewet zegt dat een patiënt wilsbekwaam genoeg moet zijn om er herhaaldelijk zelf om te vragen, zelfs al is er op voorhand een wilsverklaring ondertekend. Een recent wetsvoorstel van Open Vld wil daar verandering in brengen. De partij wil dat euthanasie toch kan voor vergevorderde dementerenden die vooraf lieten weten dat zij in zo'n geval euthanasie willen. Iets wat CD&V niet wil en waar ook N-VA het moeilijk mee heeft. Het gezin vond uiteindelijk toch gehoor bij een gespecialiseerde arts. Die zegt goed te beseffen dat deze stervenshulp niet binnen de huidige wet valt. "Ik hoop dat dit verhaal vooral toont hoe complex en geïndividualiseerd het allemaal is en hoe zorgvuldig je moet omgaan met alle betrokkenen. Uitbreiding van de euthanasiewet alleen volstaat niet", aldus de arts aan de krant. (Belga)