Het Oost-Vlaamse meerlingenregister is uniek in de wereld omdat het zo'n grote steekproef bevat en dus zeer representatief is. Dat is belangrijk om wetenschappelijke besluiten te trekken. "We bewaren telkens een stukje van de placenta in de ijskast", zegt professor Evert Thiery van het UZ Gent. "Omdat we weten of ze eeneiig of twee-eiig zijn, is het mogelijk bij zo een grote groepen te weten te komen welke eigenschappen erfelijk bepaald zijn en welke verworven zijn doorheen het leven. Of een combinatie daarvan, zowel in gezondheid als bij ziekte." Het register houdt naast de placenta ook gegevens bij over de zwangerschap, de geboorte en de periode daarna. Onderzoekers kunnen dankzij tweelingenonderzoek een hele reeks vragen beantwoorden. "We komen bijvoorbeeld te weten welke invloed de buitenwereld heeft op de intelligentie van mensen", licht professor Catherine Derom toe. "Of hoe luchtvervuiling de neurocognitieve ontwikkeling verstoort. We zien hoe hoge bloeddruk ontstaat of psychosen en alcoholisme en hoe allergieën zich ontplooien." Het meerlingenregister bevat naast een grote groep tweelingen ook informatie over 241 drielingen, twaalf vierlingen, twee vijflingen en zelfs over één achtling. (Belga)

Het Oost-Vlaamse meerlingenregister is uniek in de wereld omdat het zo'n grote steekproef bevat en dus zeer representatief is. Dat is belangrijk om wetenschappelijke besluiten te trekken. "We bewaren telkens een stukje van de placenta in de ijskast", zegt professor Evert Thiery van het UZ Gent. "Omdat we weten of ze eeneiig of twee-eiig zijn, is het mogelijk bij zo een grote groepen te weten te komen welke eigenschappen erfelijk bepaald zijn en welke verworven zijn doorheen het leven. Of een combinatie daarvan, zowel in gezondheid als bij ziekte." Het register houdt naast de placenta ook gegevens bij over de zwangerschap, de geboorte en de periode daarna. Onderzoekers kunnen dankzij tweelingenonderzoek een hele reeks vragen beantwoorden. "We komen bijvoorbeeld te weten welke invloed de buitenwereld heeft op de intelligentie van mensen", licht professor Catherine Derom toe. "Of hoe luchtvervuiling de neurocognitieve ontwikkeling verstoort. We zien hoe hoge bloeddruk ontstaat of psychosen en alcoholisme en hoe allergieën zich ontplooien." Het meerlingenregister bevat naast een grote groep tweelingen ook informatie over 241 drielingen, twaalf vierlingen, twee vijflingen en zelfs over één achtling. (Belga)