Uit eerdere steekproeven was al gebleken dat vier op de tien kinderen in Brussel in armoede geboren worden, meer dan in Vlaanderen (een op de vier) en heel België (een op de vijf). Zeven op de tien van de moeders uit Sub-Sahara-Afrika, de groep met het grootste armoederisico, beschikken over een gezinsinkomen dat onder de armoededrempel ligt. Een op de drie van deze moeders leeft van een uitkering. Bovendien zijn vier op de tien moeders uit Sub-Sahara-Afrika alleenstaand, tegenover een gemiddelde in Brussel van een op de zes. Toch is migratie niet de enige verklaring voor de armoede waarin veel kinderen in migrantengezinnen opgroeien. "Het is complexer dan dat", zegt ULB-professor Myriam De Spiegelaere. "Arme kinderen in Brussel worden nog altijd het vaakst in migrantengezinnen geboren, maar je kunt geen rechte lijn trekken tussen migratie en armoede. We moeten vooral kijken naar de sociaal-economische situatie van de ouders, en die proberen te verbeteren. Want werk en inkomen zijn allesbepalend." (Belga)

Uit eerdere steekproeven was al gebleken dat vier op de tien kinderen in Brussel in armoede geboren worden, meer dan in Vlaanderen (een op de vier) en heel België (een op de vijf). Zeven op de tien van de moeders uit Sub-Sahara-Afrika, de groep met het grootste armoederisico, beschikken over een gezinsinkomen dat onder de armoededrempel ligt. Een op de drie van deze moeders leeft van een uitkering. Bovendien zijn vier op de tien moeders uit Sub-Sahara-Afrika alleenstaand, tegenover een gemiddelde in Brussel van een op de zes. Toch is migratie niet de enige verklaring voor de armoede waarin veel kinderen in migrantengezinnen opgroeien. "Het is complexer dan dat", zegt ULB-professor Myriam De Spiegelaere. "Arme kinderen in Brussel worden nog altijd het vaakst in migrantengezinnen geboren, maar je kunt geen rechte lijn trekken tussen migratie en armoede. We moeten vooral kijken naar de sociaal-economische situatie van de ouders, en die proberen te verbeteren. Want werk en inkomen zijn allesbepalend." (Belga)