In het Handilab-onderzoek werden 1.118 volwassen mensen met een handicap bevraagd die een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming krijgen van de federale overheid. Uit de resultaten blijkt dat de huidige tegemoetkomingen onvoldoende de extra kosten dekken die de handicap met zich meebrengt. Onderzoekers Koen Hermans en Bram Vermeulen van de KUL willen niet alleen het financiële probleem aankaarten, maar ook de sociale problematiek. "Ook de sociale participatie van deze mensen is belangrijk." zegt Koen Hermans. "Uit het onderzoek blijkt dat 32 procent van de personen met een handicap nooit deelneemt aan socio-culturele activiteiten zoals op café of naar de film gaan, terwijl de helft dat wel zou willen." Het onderzoeksteam heeft verschillende voorstellen om het beleid aan te passen. "We willen geen pleidooi voor een uitkeringsverhoging houden. Er moet vooral een structureler beleid komen om de uitgaven te beperken die nodig zijn om de handicap te bekostigen." Staatssecretaris voor Personen met een handicap Philippe Courard wil de wetgeving hervormen tijdens zijn legislatuur. "Met de hulp van dit onderzoek en van de gehandicaptensector wil ik een logischer uitkeringssysteem ontwikkelen." zegt Courard. Voor het nieuwe jaar begint, wil hij zijn hervormingsvoorstel klaar hebben. (MVL)

In het Handilab-onderzoek werden 1.118 volwassen mensen met een handicap bevraagd die een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming krijgen van de federale overheid. Uit de resultaten blijkt dat de huidige tegemoetkomingen onvoldoende de extra kosten dekken die de handicap met zich meebrengt. Onderzoekers Koen Hermans en Bram Vermeulen van de KUL willen niet alleen het financiële probleem aankaarten, maar ook de sociale problematiek. "Ook de sociale participatie van deze mensen is belangrijk." zegt Koen Hermans. "Uit het onderzoek blijkt dat 32 procent van de personen met een handicap nooit deelneemt aan socio-culturele activiteiten zoals op café of naar de film gaan, terwijl de helft dat wel zou willen." Het onderzoeksteam heeft verschillende voorstellen om het beleid aan te passen. "We willen geen pleidooi voor een uitkeringsverhoging houden. Er moet vooral een structureler beleid komen om de uitgaven te beperken die nodig zijn om de handicap te bekostigen." Staatssecretaris voor Personen met een handicap Philippe Courard wil de wetgeving hervormen tijdens zijn legislatuur. "Met de hulp van dit onderzoek en van de gehandicaptensector wil ik een logischer uitkeringssysteem ontwikkelen." zegt Courard. Voor het nieuwe jaar begint, wil hij zijn hervormingsvoorstel klaar hebben. (MVL)