Afstandsleren is lang niet het succesverhaal dat minister Weyts er nu van probeert te maken, zeggen de armoedeorganisaties. Ze kaarten opnieuw aan dat er grote problemen zijn met de verspreiding van de laptops die Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de gezinnen beloofde. "Bovendien komt elke laptop die nu nog geleverd wordt, al te laat, want met aanloopleren is men maandag massaal gestart." Veel gezinnen zijn niet klaar voor afstandsleren, zeggen de organisaties. "Alle ouders willen dat hun kind het goed kan doen op school. Als hen dan wordt beloofd dat ze het nodige materiaal zullen krijgen, zodat ook hun kinderen 'mee' kunnen - zoals door de scholen verwacht wordt - dan levert dat teleurstelling en veel extra stress op." De armoedeorganisaties roepen de minister dan ook dringend op om in zijn overleg met het 'brede onderwijsveld', ook armoedeorganisaties te betrekken, "en de signalen die hij van ons krijgt ernstig te nemen". "Zorg ervoor dat leerlingen die geen of onvolledige toegang hebben tot de leermiddelen zo snel mogelijk een gericht lesaanbod kunnen krijgen op school, in kleine groepen. Leid hen actief toe naar de school, waar ze onder begeleiding instructies krijgen, vragen kunnen stellen en hun werk kunnen doen." (Belga)

Afstandsleren is lang niet het succesverhaal dat minister Weyts er nu van probeert te maken, zeggen de armoedeorganisaties. Ze kaarten opnieuw aan dat er grote problemen zijn met de verspreiding van de laptops die Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de gezinnen beloofde. "Bovendien komt elke laptop die nu nog geleverd wordt, al te laat, want met aanloopleren is men maandag massaal gestart." Veel gezinnen zijn niet klaar voor afstandsleren, zeggen de organisaties. "Alle ouders willen dat hun kind het goed kan doen op school. Als hen dan wordt beloofd dat ze het nodige materiaal zullen krijgen, zodat ook hun kinderen 'mee' kunnen - zoals door de scholen verwacht wordt - dan levert dat teleurstelling en veel extra stress op." De armoedeorganisaties roepen de minister dan ook dringend op om in zijn overleg met het 'brede onderwijsveld', ook armoedeorganisaties te betrekken, "en de signalen die hij van ons krijgt ernstig te nemen". "Zorg ervoor dat leerlingen die geen of onvolledige toegang hebben tot de leermiddelen zo snel mogelijk een gericht lesaanbod kunnen krijgen op school, in kleine groepen. Leid hen actief toe naar de school, waar ze onder begeleiding instructies krijgen, vragen kunnen stellen en hun werk kunnen doen." (Belga)