De gezondheidscrisis en de coronamaatregelen hebben de afgelopen periode mensen in armoede, die hiervoor al amper konden rondkomen, zwaar getroffen. Mensen in armoede hebben vaker gezondheidsproblemen en behoren daardoor meer tot de risicogroepen, de digitale kloof leidt ertoe dat kansarme kinderen achterstand oplopen op school, door inkomensverlies en de prijsstijging voor voeding en andere basisgoederen is het voor financieel kwetsbare huishoudens nog moeilijker geworden om het einde van de maand te halen. Het Belgische Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) lanceert daarom samen met "Netwerk tegen Armoede", "Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP)" en het Collectief "Wat Verborgen is Zichtbaar maken" een grootschalige campagne tegen armoede over heel België in het kader van 17 oktober, Wereldverzetdag tegen armoede. Concreet roepen ze de toekomstige federale regering en andere beleidsniveaus op om structurele oplossingen uit te tekenen om de grondoorzaken van armoede aan te pakken. "Deze coronacrisis komt bovenop een zware sociale crisis die al aan de gang was. Volgens de laatst beschikbare cijfers, van voor de Covid-crisis, leeft 16,4 procent van de Belgische bevolking (meer dan 1,8 miljoen mensen in totaal) in monetaire armoede. Dit was toen al het hoogste cijfer sinds 2005, het begin van de systematische monitoring in België. Alle analyses wijzen erop dat door de Covid-crisis de armoedecijfers alleen nog maar verder zullen stijgen", klinkt het bij de organisaties. In Vlaanderen vormen het inkomen en de sociale rechten van kwetsbare groepen het centrale thema van de campagne van 17 oktober. "De eis om de laagste uitkeringen op te trekken tot boven de Europese armoedegrens blijft brandend actueel. De coronacrisis heeft dit helaas nog extra op scherp gesteld", zegt Nicolas Van Praet, coördinator bij "Netwerk tegen Armoede". "Er zijn al veel inspanningen geleverd en er was veel solidariteit onder de burgers, maar structurele maatregelen dringen zich op." (Belga)

De gezondheidscrisis en de coronamaatregelen hebben de afgelopen periode mensen in armoede, die hiervoor al amper konden rondkomen, zwaar getroffen. Mensen in armoede hebben vaker gezondheidsproblemen en behoren daardoor meer tot de risicogroepen, de digitale kloof leidt ertoe dat kansarme kinderen achterstand oplopen op school, door inkomensverlies en de prijsstijging voor voeding en andere basisgoederen is het voor financieel kwetsbare huishoudens nog moeilijker geworden om het einde van de maand te halen. Het Belgische Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) lanceert daarom samen met "Netwerk tegen Armoede", "Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP)" en het Collectief "Wat Verborgen is Zichtbaar maken" een grootschalige campagne tegen armoede over heel België in het kader van 17 oktober, Wereldverzetdag tegen armoede. Concreet roepen ze de toekomstige federale regering en andere beleidsniveaus op om structurele oplossingen uit te tekenen om de grondoorzaken van armoede aan te pakken. "Deze coronacrisis komt bovenop een zware sociale crisis die al aan de gang was. Volgens de laatst beschikbare cijfers, van voor de Covid-crisis, leeft 16,4 procent van de Belgische bevolking (meer dan 1,8 miljoen mensen in totaal) in monetaire armoede. Dit was toen al het hoogste cijfer sinds 2005, het begin van de systematische monitoring in België. Alle analyses wijzen erop dat door de Covid-crisis de armoedecijfers alleen nog maar verder zullen stijgen", klinkt het bij de organisaties. In Vlaanderen vormen het inkomen en de sociale rechten van kwetsbare groepen het centrale thema van de campagne van 17 oktober. "De eis om de laagste uitkeringen op te trekken tot boven de Europese armoedegrens blijft brandend actueel. De coronacrisis heeft dit helaas nog extra op scherp gesteld", zegt Nicolas Van Praet, coördinator bij "Netwerk tegen Armoede". "Er zijn al veel inspanningen geleverd en er was veel solidariteit onder de burgers, maar structurele maatregelen dringen zich op." (Belga)