Decenniumdoelen 2017 startte tien jaar geleden als een platform van armoedeorganisaties, middenveld en welzijnsorganisaties, mutualiteiten en vakbonden met als doel de halvering van de armoede op 10 jaar tijd.

Uit de Armoedebarometer 2017, die gebaseerd is op de cijfers van 2015, blijkt dat deze overkoepelende doelstelling niet behaald werd. In 2006 leefden 693.000 Vlamingen onder de armoedegrens, in 2015 waren dat er met 663.750 personen amper 30.000 minder.

Opvallend is ook dat ouderen erop vooruitgaan op de armoedeladder, terwijl eenoudergezinnen en gezinnen met een migratieachtergrond er fors op achteruit gaan. Bovendien is de kinderarmoede toegenomen naar twaalf procent in 2015, terwijl dat in 2008 nog zeven procent was. Ook op de zes andere doelstellingen op het vlak van wonen, gezondheid, onderwijs, inkomen, werk en samenleven zijn de resultaten volgens Decenniumdoelen ondermaats.

'Rond arbeid, inkomen en wonen gaan we er licht op vooruit of blijven we stabiel', stelt coördinator Michel Debruyne. 'Op het vlak van onderwijs, gezondheid en samenleven gaan we erop achteruit, ondanks alle investeringen.' Zo stelt Debruyne dat nooit eerder zoveel mensen zich ongezond voelden.

'Bij de laagste inkomensgroepen is dat één op vijf, terwijl dat bij hooggeschoolden slechts drie procent is', aldus Debruyne, die stelt dat niet die lage inkomensgroepen gezondheidszorg uitstellen om financiële redenen. Decenniumdoelen noemt het armoedebestrijdingsbeleid daarom 'armoedig', maar blijft tegelijk strijdvaardig.

'Wij zijn kwaad maar niet ontmoedigd. Er is een verhoogde belangstelling voor en kwaadheid over de groeiende ongelijkheid. Als je een groter draagvlak hebt, kan je niet ontmoedigd zijn', besluit voorzitter Jos Geysels.

Geschakeld traject

'Begin dit jaar was er discussie over de armoedecijfers, dit rapport bewijst dat we die discussie kunnen begraven', reageert Bart Van Malderen (sp.a) vrijdag op de publicatie van de Armoedebarometer 2017. 'We moeten nu dringend het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding aanpassen', stelt hij. Volgens Van Malderen, die de problematiek voor zijn partij opvolgt in het Vlaams parlement, is dit het signaal dat actie geboden is.

'De Septemberverklaring van maandag geeft minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de kans om antwoorden te bieden. Hopelijk komt het tot een echte aanpassing van het Vlaams Actieplan', stelt hij. Volgens Van Malderen heeft de Vlaamse regering het actieplan net voor de zomer nog aangepast, maar houdt die wijziging weinig concrete actie in. Zelf heeft sp.a een conceptnota tegen armoede klaar, met tien punten. Eén voorstel is om met een werkzoekende uit een lagere inkomensgroep een 'geschakeld traject' af te leggen.

'Dat moet ervoor zorgen dat de barrières weggewerkt worden. Als kinderopvang bijvoorbeeld een probleem is, los dat dan op. Als er een taalbarrière is, werk daar dan simultaan aan. Nu staan mensen in vijf rijen tegelijk aan te schuiven', legt Van Malderen uit.

De partij Groen toont zich misnoegd over de tiende Armoedebarometer van Decenniumdoelen 2017, waaruit blijkt dat er op tien jaar tijd amper 30.000 armen minder zijn in Vlaanderen. "Een echte schande voor een land zoals het onze. En een grote blaam voor de Vlaamse en federale regering", reageren Vlaams parlementslid An Moerenhout en Kamerlid Evita Willaert vrijdag.