Driekwart van de bevraagde leerkrachten zegt meer tips en tricks nodig te hebben om om te gaan met armoede in de klas. Opvallend is volgens de krant dat 62 procent van de leerkrachten in de enquête niet weet wat een schooljaar eigenlijk kost. De cijfers zijn vergelijkbaar voor het basis- en secundair onderwijs. Uit de bevraging blijkt voorts dat bijna één op de vijf leerlingen niet altijd voldoende gebruik kan maken van een computer voor zijn schoolwerk, en evenveel leerlingen hebben thuis niet altijd een rustige plek om dat schoolwerk te maken. Zeven procent van de 3.790 bevraagde leerlingen, allen uit de derde graad secundair, verzon al eens een excuus of veinsde ziekte omdat een schoolactiviteit of -uitstap te duur was. (Belga)

Driekwart van de bevraagde leerkrachten zegt meer tips en tricks nodig te hebben om om te gaan met armoede in de klas. Opvallend is volgens de krant dat 62 procent van de leerkrachten in de enquête niet weet wat een schooljaar eigenlijk kost. De cijfers zijn vergelijkbaar voor het basis- en secundair onderwijs. Uit de bevraging blijkt voorts dat bijna één op de vijf leerlingen niet altijd voldoende gebruik kan maken van een computer voor zijn schoolwerk, en evenveel leerlingen hebben thuis niet altijd een rustige plek om dat schoolwerk te maken. Zeven procent van de 3.790 bevraagde leerlingen, allen uit de derde graad secundair, verzon al eens een excuus of veinsde ziekte omdat een schoolactiviteit of -uitstap te duur was. (Belga)