Armenorganisaties vragen N-VA afstand te doen van uitspraak over 'minderwaardige mensen'

  • Bijgewerkt om

Omdat Gents gemeenteraadslid Guido Meersschaut (N-VA) tijdens een gemeenteraadsdiscussie na de bespreking van de "Gentse Beleidsnota Werk en Activering" sprak over het bestaan van "minderwaardige mensen", vragen het Netwerk tegen Armoede en de armenvereniging De Zuidpoort de N-VA om afstand te doen van de uitspraak.

Het Netwerk tegen Armoede en De Zuidpoort, een Gentse vereniging waar armen het woord nemen, zeggen verbijsterd te zijn door de uitspraak van Gents N-VA-gemeenteraadslid Guido Meersschaut. Die verklaarde dat "minderwaardig werk niet bestaat, alleen minderwaardige mensen". Daar blijft Meersschaut bij, en hij benadrukt dat hij die uitspraak voor eigen rekening neemt. "Ik spreek uit eigen naam en draag volledig persoonlijk de verantwoordelijkheid", zegt Meersschaut. "Maar ik ben ervan overtuigd dat er minderwaardige mensen bestaan. Mijn broer en ik waren kinderen van vishandelaars en dat was in die tijd een beroep uit de laagste klasse. Op school werden we gepest met opmerkingen als viswijf en dergelijke. Ik was sterk en kon me verdedigen met de vuisten en grote mond, thuis werd ons gezegd dat minderwaardig werk niet bestaat, wel minderwaardige mensen."

Met minderwaardige mensen bedoelt Meerschaut naar eigen zeggen bijvoorbeeld bepaalde gevangenen of mensen die hun job minder goed doen en daardoor "een gebrek aan respect voor de baas tonen". Hij benadrukt evenwel dat hij met zijn uitspraak over "minderwaardige mensen" geen link met "werkonwilligen" maakte, wat de organisaties beweren. (Belga/TE)

Lees meer over:

Meer