'Vlaanderen telt ongeveer 231.000 ongeschikte, energieverslindende woningen, vaak verstoken van enig basiscomfort, zegt Geert Marrin, beleidsmedewerker van de sector Samenlevingsopbouw. 'Vooral op de private huurmarkt is de toestand zonder meer dramatisch.'

Samen met Bond Beter Leefmilieu (BBL) en het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB) heeft Samenlevingsopbouw een 'beleidsvisietekst' opgesteld die deze week aan minister Freya Van den Bossche (SP.A) wordt overhandigd. De visietekst is een duidelijke aansporing aan de minister om aan de slag te gaan - zelf spreken de organisaties van een uitgestoken hand.

In de tekst worden voorstellen opgesomd om de woonkwaliteit van vooral het onderste segment van de woningmarkt, meestal huurwoningen, te verbeteren. Armoede, slechte huisvesting en onbetaalbare energiefacturen blijken onlosmakelijk met elkaar verbonden.

'Tienduizenden Vlaamse gezinnen stoken zich letterlijk arm,' zegt Sara van Dyck, beleidsmedewerker van de Bond Beter Leefmilieu. Vandaar ook de originele samenwerking tussen sociale organisaties en een milieuorganisatie, die met vereende krachten actievoeren rond wat ze 'energiearmoede' noemen. (HRE)

'Vlaanderen telt ongeveer 231.000 ongeschikte, energieverslindende woningen, vaak verstoken van enig basiscomfort, zegt Geert Marrin, beleidsmedewerker van de sector Samenlevingsopbouw. 'Vooral op de private huurmarkt is de toestand zonder meer dramatisch.' Samen met Bond Beter Leefmilieu (BBL) en het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB) heeft Samenlevingsopbouw een 'beleidsvisietekst' opgesteld die deze week aan minister Freya Van den Bossche (SP.A) wordt overhandigd. De visietekst is een duidelijke aansporing aan de minister om aan de slag te gaan - zelf spreken de organisaties van een uitgestoken hand. In de tekst worden voorstellen opgesomd om de woonkwaliteit van vooral het onderste segment van de woningmarkt, meestal huurwoningen, te verbeteren. Armoede, slechte huisvesting en onbetaalbare energiefacturen blijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. 'Tienduizenden Vlaamse gezinnen stoken zich letterlijk arm,' zegt Sara van Dyck, beleidsmedewerker van de Bond Beter Leefmilieu. Vandaar ook de originele samenwerking tussen sociale organisaties en een milieuorganisatie, die met vereende krachten actievoeren rond wat ze 'energiearmoede' noemen. (HRE)