De resultaten van het onderzoek tonen aan dat Brussel in vergelijking met andere steden een vrij groene stad is, want meer dan de helft van de totale oppervlakte wordt ingenomen door publiek en privaat groen. Toch heeft 21 procent, net meer dan een vijfde, van de Brusselaars onvoldoende toegang tot openbare groene ruimte en 4 procent heeft, binnen de als redelijk ervaren afstand, zelfs helemaal geen toegang tot publieke groenvoorzieningen. De bevindingen suggereren ook dat inwoners van het centrum van de stad zich verder moeten verplaatsen om groengebieden te bereiken en dat die vaak van mindere kwaliteit zijn dan in de buitenwijken van de stad. Doordat kwetsbare personen in het centrum onvoldoende toegang hebben tot groen zijn ze ook kwetsbaarder voor de gevolgen van het hitte-eilandeffect in de stad. Groene ruimten worden bovendien geassocieerd met tal van positieve aspecten. Het zorgt voor een betere luchtkwaliteit, afkoeling bij extreme temperaturen en een betere waterhuishouding. Parken en groene ruimten leveren ook culturele ecosysteemdiensten. Dat zijn niet-materiële diensten zoals rust en ontspanning, recreatie, esthetische ervaring of contact met de natuur. (Belga)

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat Brussel in vergelijking met andere steden een vrij groene stad is, want meer dan de helft van de totale oppervlakte wordt ingenomen door publiek en privaat groen. Toch heeft 21 procent, net meer dan een vijfde, van de Brusselaars onvoldoende toegang tot openbare groene ruimte en 4 procent heeft, binnen de als redelijk ervaren afstand, zelfs helemaal geen toegang tot publieke groenvoorzieningen. De bevindingen suggereren ook dat inwoners van het centrum van de stad zich verder moeten verplaatsen om groengebieden te bereiken en dat die vaak van mindere kwaliteit zijn dan in de buitenwijken van de stad. Doordat kwetsbare personen in het centrum onvoldoende toegang hebben tot groen zijn ze ook kwetsbaarder voor de gevolgen van het hitte-eilandeffect in de stad. Groene ruimten worden bovendien geassocieerd met tal van positieve aspecten. Het zorgt voor een betere luchtkwaliteit, afkoeling bij extreme temperaturen en een betere waterhuishouding. Parken en groene ruimten leveren ook culturele ecosysteemdiensten. Dat zijn niet-materiële diensten zoals rust en ontspanning, recreatie, esthetische ervaring of contact met de natuur. (Belga)