De rechtbank gaf (ex-politieagent) Domingo Madrid en (zijn echtgenote) Maria Mercedes Elichart elk tien jaar cel, terwijl (arts) Silvia Kirilovsky vijf jaar de gevangenis in moet, aldus een communiqué van het Hooggerechtshof maandag. De rechters oordeelden unaniem dat het echtpaar zich schuldig had gemaakt aan "medeplichtigheid aan volkerenmoord tijdens de laatste dictatuur", door kinderen aan hun ouders te ontrukken en aan anderen toe te vertrouwen. Het in 1976 ontvoerde kind is Elena Gallinari Abinet, dochter van Maria Leonor Abinet die op het moment van haar ontvoering een zwangere lerares was en van Miguel Angel Gallinari, een gesyndiceerde metaalarbeider en guerrillero. Beiden zijn als vermist opgegeven. Het kind werd na de geboorte ontvoerd en onder een valse naam aan een ander gezin toevertrouwd. In 1986 wist de organisate van de Dwaze Moeders (Vereniging van Moeders van het Meiplein) het te lokaliseren. Na Elena als eerste heeft de in 1977 gestichte organisatie al 108 kinderen kunnen recupereren die waren gestolen en aan militairen of getrouwen van het regime waren gegeven. In totaal zouden er ongeveer 500 zijn geweest. (Belga)

De rechtbank gaf (ex-politieagent) Domingo Madrid en (zijn echtgenote) Maria Mercedes Elichart elk tien jaar cel, terwijl (arts) Silvia Kirilovsky vijf jaar de gevangenis in moet, aldus een communiqué van het Hooggerechtshof maandag. De rechters oordeelden unaniem dat het echtpaar zich schuldig had gemaakt aan "medeplichtigheid aan volkerenmoord tijdens de laatste dictatuur", door kinderen aan hun ouders te ontrukken en aan anderen toe te vertrouwen. Het in 1976 ontvoerde kind is Elena Gallinari Abinet, dochter van Maria Leonor Abinet die op het moment van haar ontvoering een zwangere lerares was en van Miguel Angel Gallinari, een gesyndiceerde metaalarbeider en guerrillero. Beiden zijn als vermist opgegeven. Het kind werd na de geboorte ontvoerd en onder een valse naam aan een ander gezin toevertrouwd. In 1986 wist de organisate van de Dwaze Moeders (Vereniging van Moeders van het Meiplein) het te lokaliseren. Na Elena als eerste heeft de in 1977 gestichte organisatie al 108 kinderen kunnen recupereren die waren gestolen en aan militairen of getrouwen van het regime waren gegeven. In totaal zouden er ongeveer 500 zijn geweest. (Belga)