Architecten vallen onder een verzekeringsplicht om hun beroep uit te oefenen. Een wet uit 2017 heeft er volgens de Orde voor gezorgd dat verzekeraars hun beleid ten opzichte van de beroepsgroep hebben gewijzigd en dat er verzekeringsovereenkomsten werden ontbonden. Diezelfde wet voorziet echter in de oprichting van een tariferingsbureau. Daar zouden architecten terecht kunnen die driemaal een weigering voor een dekking hebben gekregen. Het bureau heeft de opdracht de premie en voorwaarden vast te stellen waaronder een verzekeringsonderneming een persoon dekt. Het bureau moest evenwel al in december 2017 het levenslicht zien. Het koninklijk besluit dat de oprichting regelt, bleef echter dode letter. "Verschillende vriendschappelijke stappen van de Orde bij de minister bleven zonder gevolg", aldus de Orde, die de minister in september al in gebreke stelde. Die gaf aan dat de procedure voor het KB lopende was en dat er een advies van de Raad van State in de pipeline zat, maar de tekst werd ondertussen nog steeds niet goedgekeurd. Daarop besliste de Nationale Raad nu de minister te dagvaarden. (Belga)

Architecten vallen onder een verzekeringsplicht om hun beroep uit te oefenen. Een wet uit 2017 heeft er volgens de Orde voor gezorgd dat verzekeraars hun beleid ten opzichte van de beroepsgroep hebben gewijzigd en dat er verzekeringsovereenkomsten werden ontbonden. Diezelfde wet voorziet echter in de oprichting van een tariferingsbureau. Daar zouden architecten terecht kunnen die driemaal een weigering voor een dekking hebben gekregen. Het bureau heeft de opdracht de premie en voorwaarden vast te stellen waaronder een verzekeringsonderneming een persoon dekt. Het bureau moest evenwel al in december 2017 het levenslicht zien. Het koninklijk besluit dat de oprichting regelt, bleef echter dode letter. "Verschillende vriendschappelijke stappen van de Orde bij de minister bleven zonder gevolg", aldus de Orde, die de minister in september al in gebreke stelde. Die gaf aan dat de procedure voor het KB lopende was en dat er een advies van de Raad van State in de pipeline zat, maar de tekst werd ondertussen nog steeds niet goedgekeurd. Daarop besliste de Nationale Raad nu de minister te dagvaarden. (Belga)