Het archeologische onderzoeksbureau ARON uit Tongeren ging in de gemeente Gingelom aan de slag met opgravingen. "Ook tijdens de coronaperiode bleven onze archeologen onverstoorbaar aan de slag. Eén van de projecten was een opgraving in Gingelom, die erg mooie resultaten opleverde", schrijft het archeologisch bedrijf op Facebook. Naast de huisplattegrond werd ook een restant van een kringgreppel aangesneden, met een diameter van zo'n zestig meter. De kringgreppel moet vermoedelijk tot een grafmonument hebben behoord. Binnen de greppel werd een nagenoeg volledige pot in handgevormd aardewerk aangetroffen. Verder werd op de site een silo opgegraven die veel handgevormd aardewerk en een mes uit silex bevatte. Alle op de site aanwezige sporen werden volledig opgegraven. De verwerking van de data is nu in volle gang. Er werden stalen opgestuurd naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium voor houtdeterminatie en koolstofdatering. Binnen een termijn van twee jaar verwacht ARON een eindverslag met de resultaten. (Belga)

Het archeologische onderzoeksbureau ARON uit Tongeren ging in de gemeente Gingelom aan de slag met opgravingen. "Ook tijdens de coronaperiode bleven onze archeologen onverstoorbaar aan de slag. Eén van de projecten was een opgraving in Gingelom, die erg mooie resultaten opleverde", schrijft het archeologisch bedrijf op Facebook. Naast de huisplattegrond werd ook een restant van een kringgreppel aangesneden, met een diameter van zo'n zestig meter. De kringgreppel moet vermoedelijk tot een grafmonument hebben behoord. Binnen de greppel werd een nagenoeg volledige pot in handgevormd aardewerk aangetroffen. Verder werd op de site een silo opgegraven die veel handgevormd aardewerk en een mes uit silex bevatte. Alle op de site aanwezige sporen werden volledig opgegraven. De verwerking van de data is nu in volle gang. Er werden stalen opgestuurd naar het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium voor houtdeterminatie en koolstofdatering. Binnen een termijn van twee jaar verwacht ARON een eindverslag met de resultaten. (Belga)