Het akkoord dat de federale regering vrijdag presenteerde, bevat volgens Voka goede elementen. Zo legt men de nadruk op de werkelijke doelstelling: het re-integreren van langdurig zieken in plaats van enkel met de vinger wijzen naar bedrijven los van hun inspanningen. Voka wijst er wel op dat arbeidsongeschiktheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel werknemers, werkgevers en artsen. Medewerkers dienen even sterk in bad getrokken te worden. Dat is deels het geval in het akkoord, maar dat kan beter. Bij artsen en preventiediensten gaat de hervorming niet ver genoeg, vindt Voka. Het akkoord focust voorts vooral op de probleemgevallen, vindt Voka, werkgevers die niet meewerken aan ondersteuning bij re-integratie. Voka wijst erop dat dit slechts een beperkte groep is: veel ondernemingen werken vandaag al actief aan re-integratietrajecten. Bovendien voorziet de regering een uitzondering voor kleine ondernemingen: zo worden KMO's met minder dan 50 FTE ontzien. Voka is tevreden dat de regering enkel sanctioneert bij ondernemers, wanneer ze geen of weinig moeite doen voor re-integratie. Het is een veel betere piste dan de vele voorgaande voorstellen die op tafel lagen en ten koste gingen van alle werkgevers. Toch wijst Voka erop dat iedereen een rol moet spelen in dit traject. Als we de problematiek echt willen aanpakken, dan moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen: de medewerker zelf, de werkgever, preventiediensten, artsen en ziekenfondsen. Voka stelt vast dat in het akkoord vooral gefocust wordt op de werkgever en in mindere mate ook op de werknemer. (Belga)

Het akkoord dat de federale regering vrijdag presenteerde, bevat volgens Voka goede elementen. Zo legt men de nadruk op de werkelijke doelstelling: het re-integreren van langdurig zieken in plaats van enkel met de vinger wijzen naar bedrijven los van hun inspanningen. Voka wijst er wel op dat arbeidsongeschiktheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel werknemers, werkgevers en artsen. Medewerkers dienen even sterk in bad getrokken te worden. Dat is deels het geval in het akkoord, maar dat kan beter. Bij artsen en preventiediensten gaat de hervorming niet ver genoeg, vindt Voka. Het akkoord focust voorts vooral op de probleemgevallen, vindt Voka, werkgevers die niet meewerken aan ondersteuning bij re-integratie. Voka wijst erop dat dit slechts een beperkte groep is: veel ondernemingen werken vandaag al actief aan re-integratietrajecten. Bovendien voorziet de regering een uitzondering voor kleine ondernemingen: zo worden KMO's met minder dan 50 FTE ontzien. Voka is tevreden dat de regering enkel sanctioneert bij ondernemers, wanneer ze geen of weinig moeite doen voor re-integratie. Het is een veel betere piste dan de vele voorgaande voorstellen die op tafel lagen en ten koste gingen van alle werkgevers. Toch wijst Voka erop dat iedereen een rol moet spelen in dit traject. Als we de problematiek echt willen aanpakken, dan moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen: de medewerker zelf, de werkgever, preventiediensten, artsen en ziekenfondsen. Voka stelt vast dat in het akkoord vooral gefocust wordt op de werkgever en in mindere mate ook op de werknemer. (Belga)