De vermelde wet stipuleert dat het verboden is 'kinderen arbeid te laten doen of laten verrichten of enige werkzaamheid buiten het kader van hun opvoeding of vorming te doen of laten uitvoeren'. 'Het is in ieder geval verboden kinderen enige werkzaamheid te doen of laten uitvoeren die een nadelige invloed kan hebben op de ontwikkeling van het kind op pedagogisch, intellectueel op sociaal vlak, zijn fysieke of morele integriteit in gevaar brengt of die schadelijk is voor enig aspect van zijn welzijn', aldus de wet.

De meeste pv's werden opgelegd in Vlaanderen (16), gevolgd door Wallonië (14) en Brussel(8). De arbeidsinspectie stond in 2018 ook 573 afwijkingen toe op deze wet. In de meeste gevallen ging het om deelname aan een Radio/TV-programma zonder (220) of met reclame (107) of een artistieke activiteit (208). De toelatingen hadden betrekking op 5.931 kinderen waarvan 957 0- tot 6-jarigen, 2.928 7- tot 11-jarigen en 2.046 12- tot 15-jarigen en op 16.469 kalenderdagen waarvan 2.514 met schoolverlet. Vooraleer een toelating wordt gegeven moeten ook de ouders of voogd hiermee akkoord gaan. Bij schoolverlet geeft ook de schooldirectie vooraf haar akkoord. Cijfers voor 2019 zijn nog niet beschikbaar.

De vermelde wet stipuleert dat het verboden is 'kinderen arbeid te laten doen of laten verrichten of enige werkzaamheid buiten het kader van hun opvoeding of vorming te doen of laten uitvoeren'. 'Het is in ieder geval verboden kinderen enige werkzaamheid te doen of laten uitvoeren die een nadelige invloed kan hebben op de ontwikkeling van het kind op pedagogisch, intellectueel op sociaal vlak, zijn fysieke of morele integriteit in gevaar brengt of die schadelijk is voor enig aspect van zijn welzijn', aldus de wet. De meeste pv's werden opgelegd in Vlaanderen (16), gevolgd door Wallonië (14) en Brussel(8). De arbeidsinspectie stond in 2018 ook 573 afwijkingen toe op deze wet. In de meeste gevallen ging het om deelname aan een Radio/TV-programma zonder (220) of met reclame (107) of een artistieke activiteit (208). De toelatingen hadden betrekking op 5.931 kinderen waarvan 957 0- tot 6-jarigen, 2.928 7- tot 11-jarigen en 2.046 12- tot 15-jarigen en op 16.469 kalenderdagen waarvan 2.514 met schoolverlet. Vooraleer een toelating wordt gegeven moeten ook de ouders of voogd hiermee akkoord gaan. Bij schoolverlet geeft ook de schooldirectie vooraf haar akkoord. Cijfers voor 2019 zijn nog niet beschikbaar.