De arbeidsinspectie 'Toezicht op de sociale wetten' van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg lichtte de lokale politiezone Mechelen-Willebroek de afgelopen maanden grondig door. Die doorlichting kwam er naar aanleiding van verschillende berichten in de media over vermeende gevallen van racisme, pestgedrag en discriminatie binnen het korps.

De gepubliceerde verhalen blijken volgens de arbeidsinspectie na onderzoek 'veel complexer en genuanceerder dan het zwart-witverhaal in de pers'. Geen van de onderzochte gevallen beantwoordt aan wat de inspectie als pesten of discriminatie beschouwt. Dat laatste wordt beaamd door de meeste van de ondervraagde personen die als slachtoffer waren omschreven.

De arbeidsinspectie stelt dat er binnen het Mechelse korps integendeel 'een sterk diversiteitsbeleid wordt nagestreefd', dat hand in hand gaat met 'een weliswaar kordaat, maar correct en sociaal personeelsbeleid'.

'Neutrale maatregelen zijn belangrijk'

Het onderzoek dat tijdens de maanden juni en juli gevoerd werd, richtte zich volgens de arbeidsinspectie tot diverse geledingen binnen het korps en betrof zowel in dienst zijnde agenten en oversten, vertrouwenspersonen, de preventieadviseur als eerder vertrokken personen. Ook de verantwoordelijken van de vijf vakbonden werden gehoord.

Het onderzoek kwam er nadat onder meer de politievakbonden NSPV en Sypol hadden gesteld dat bijna alle medewerkers van Marokkaanse en Turkse origine het korps hadden verlaten en enkele (ex-)politiemensen in Gazet van Antwerpen hadden getuigd over racistische pesterijen door collega's en leidinggevenden. Ook het niet ernstig nemen van een tip die naar terreurverdachte Salah Abdeslam had kunnen leiden, werd aan vermeende interne conflicten binnen het korps gelinkt.

De arbeidsinspectie concludeert wel dat 'het voor elke grote en complexe overheidsorganisatie belangrijk is om neutrale en objectiveerbare maatregelen of beslissingen zo goed mogelijk te communiceren met het personeel en de vakbonden om misbegrip en een (onterechte) perceptie als pestmaatregel te voorkomen'.

Somers: 'Goed nadenken en een en ander rechtzetten'

Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) is uitermate tevreden over wat hij zelf het 'eerherstel' noemt. 'Zelden is de arbeidsinspectie zo duidelijk geweest in haar conclusies en communicatie', stelt hij.

'Die verhalen zijn opgedoken in een periode waarin er ernstige wanpraktijken naar boven gekomen zijn bij de Antwerpse politie, waar toen ook actie tegen ondernomen is', zegt Somers. 'Men heeft toen beschuldigingen geuit en gesuggereerd dat er in Mechelen een gelijkaardige situatie aan de hand was en de reputatie van het korps en de korpsleiding besmeurd.'

'Ik vertrouw erop dat al diegenen die eenzijdige en foutieve informatie verspreid hebben en voorbarige conclusies getrokken hebben, nu eens goed zullen nadenken en een en ander zullen rechtzetten', zei Somers ook nog.(BELGA/JVL)

De arbeidsinspectie 'Toezicht op de sociale wetten' van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg lichtte de lokale politiezone Mechelen-Willebroek de afgelopen maanden grondig door. Die doorlichting kwam er naar aanleiding van verschillende berichten in de media over vermeende gevallen van racisme, pestgedrag en discriminatie binnen het korps.De gepubliceerde verhalen blijken volgens de arbeidsinspectie na onderzoek 'veel complexer en genuanceerder dan het zwart-witverhaal in de pers'. Geen van de onderzochte gevallen beantwoordt aan wat de inspectie als pesten of discriminatie beschouwt. Dat laatste wordt beaamd door de meeste van de ondervraagde personen die als slachtoffer waren omschreven. De arbeidsinspectie stelt dat er binnen het Mechelse korps integendeel 'een sterk diversiteitsbeleid wordt nagestreefd', dat hand in hand gaat met 'een weliswaar kordaat, maar correct en sociaal personeelsbeleid'. Het onderzoek dat tijdens de maanden juni en juli gevoerd werd, richtte zich volgens de arbeidsinspectie tot diverse geledingen binnen het korps en betrof zowel in dienst zijnde agenten en oversten, vertrouwenspersonen, de preventieadviseur als eerder vertrokken personen. Ook de verantwoordelijken van de vijf vakbonden werden gehoord. Het onderzoek kwam er nadat onder meer de politievakbonden NSPV en Sypol hadden gesteld dat bijna alle medewerkers van Marokkaanse en Turkse origine het korps hadden verlaten en enkele (ex-)politiemensen in Gazet van Antwerpen hadden getuigd over racistische pesterijen door collega's en leidinggevenden. Ook het niet ernstig nemen van een tip die naar terreurverdachte Salah Abdeslam had kunnen leiden, werd aan vermeende interne conflicten binnen het korps gelinkt. De arbeidsinspectie concludeert wel dat 'het voor elke grote en complexe overheidsorganisatie belangrijk is om neutrale en objectiveerbare maatregelen of beslissingen zo goed mogelijk te communiceren met het personeel en de vakbonden om misbegrip en een (onterechte) perceptie als pestmaatregel te voorkomen'. Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) is uitermate tevreden over wat hij zelf het 'eerherstel' noemt. 'Zelden is de arbeidsinspectie zo duidelijk geweest in haar conclusies en communicatie', stelt hij.'Die verhalen zijn opgedoken in een periode waarin er ernstige wanpraktijken naar boven gekomen zijn bij de Antwerpse politie, waar toen ook actie tegen ondernomen is', zegt Somers. 'Men heeft toen beschuldigingen geuit en gesuggereerd dat er in Mechelen een gelijkaardige situatie aan de hand was en de reputatie van het korps en de korpsleiding besmeurd.' 'Ik vertrouw erop dat al diegenen die eenzijdige en foutieve informatie verspreid hebben en voorbarige conclusies getrokken hebben, nu eens goed zullen nadenken en een en ander zullen rechtzetten', zei Somers ook nog.(BELGA/JVL)