De gepubliceerde verhalen blijken volgens de arbeidsinspectie na onderzoek "veel complexer en genuanceerder dan het zwart-witverhaal in de pers". Geen van de onderzochte gevallen beantwoorden aan wat de inspectie als pesten of discriminatie beschouwt en de meeste van de ondervraagde personen die als slachtoffer waren omschreven, hebben dat laatste volgens de inspectie ook beaamd. De arbeidsinspectie stelt dat er binnen het Mechelse korps integendeel "een sterk diversiteitsbeleid wordt nagestreefd", dat hand in hand gaat met "een weliswaar kordaat, maar correct en sociaal personeelsbeleid". (Belga)

De gepubliceerde verhalen blijken volgens de arbeidsinspectie na onderzoek "veel complexer en genuanceerder dan het zwart-witverhaal in de pers". Geen van de onderzochte gevallen beantwoorden aan wat de inspectie als pesten of discriminatie beschouwt en de meeste van de ondervraagde personen die als slachtoffer waren omschreven, hebben dat laatste volgens de inspectie ook beaamd. De arbeidsinspectie stelt dat er binnen het Mechelse korps integendeel "een sterk diversiteitsbeleid wordt nagestreefd", dat hand in hand gaat met "een weliswaar kordaat, maar correct en sociaal personeelsbeleid". (Belga)