In januari 2016 was de 20-jarige N.H. uit Oostkamp aan de slag bij de machine Poeders 1. Toen die machine verstopt geraakte, probeerde de arbeider met zijn hand de verstopping rond een schroef te verhelpen. De machine schoot plots toch in gang, waardoor het slachtoffer met zijn hand vast kwam te zitten. N.H. beweerde dat hij op de noodstop geduwd had. Zijn advocaat merkte op dat zijn cliënt niet door een geluid of lampje gewaarschuwd werd toen de machine toch opnieuw begon te werken. "Er was dus wel degelijk een gevaarlijke situatie voor handen", aldus meester Pieter Coucke. De arbeidsauditeur vulde aan dat de arbeider door het bedrijf onvoldoende gewezen was op de gevaren van de machine. De verdediging plaatste vraagtekens bij het verhaal van het slachtoffer. Zo werd opgemerkt dat de reiniging van de machine volledig automatisch gebeurt. "Je moet in principe al niet op het platform zijn en al zeker die schroef nooit aanraken. Als de noodstop werkelijk is ingeduwd, kan de machine ook onmogelijk terug in werking schieten." Bovendien legden de advocaten van de Tiense Suikerraffinaderij uit dat op de machine een grondige risicoanalyse was uitgevoerd. (Belga)

In januari 2016 was de 20-jarige N.H. uit Oostkamp aan de slag bij de machine Poeders 1. Toen die machine verstopt geraakte, probeerde de arbeider met zijn hand de verstopping rond een schroef te verhelpen. De machine schoot plots toch in gang, waardoor het slachtoffer met zijn hand vast kwam te zitten. N.H. beweerde dat hij op de noodstop geduwd had. Zijn advocaat merkte op dat zijn cliënt niet door een geluid of lampje gewaarschuwd werd toen de machine toch opnieuw begon te werken. "Er was dus wel degelijk een gevaarlijke situatie voor handen", aldus meester Pieter Coucke. De arbeidsauditeur vulde aan dat de arbeider door het bedrijf onvoldoende gewezen was op de gevaren van de machine. De verdediging plaatste vraagtekens bij het verhaal van het slachtoffer. Zo werd opgemerkt dat de reiniging van de machine volledig automatisch gebeurt. "Je moet in principe al niet op het platform zijn en al zeker die schroef nooit aanraken. Als de noodstop werkelijk is ingeduwd, kan de machine ook onmogelijk terug in werking schieten." Bovendien legden de advocaten van de Tiense Suikerraffinaderij uit dat op de machine een grondige risicoanalyse was uitgevoerd. (Belga)